Sleufsilo met afdeksysteem werkt zeer efficiënt

Bosch Beton voorzag de sleufsilo van melkveehouder Groeneveld van keerwanden die speciaal ontwikkeld zijn voor een automatisch afdeksysteem. De wanden hebben een lange hak waarover het afdeksysteem heen en weer kan rijden.

Sleufsilo+met+afdeksysteem+werkt+zeer+effici%C3%ABnt
Bosch Beton
© Kennispartner

'Dat we nu werken met een sleufsilo voorzien van een automatisch afdeksysteem is het gevolg van een combinatie van factoren', vertelt Jeroen Groeneveld. Met echtgenote Angelique en zoon Wessel runt hij een melkveebedrijf in het Overijsselse Breklenkamp. 'We maakten plannen om een vrijloopstal voor droogstaande koeien in combinatie met een werktuigenberging te bouwen achter de ligboxenstal voor het melkvee. Het plan was bijna rond toen Omgevingsdienst Twente concludeerde dat het nieuwe gebouw niet op de door ons bedachte plek mocht staan.'

'Een alternatieve plek vonden we op de plaats waar onze sleufsilo's lagen en waar een rij oude eiken stond', gaat hij verder. 'Na overleg met verpachter Twickel kregen we toestemming om de eiken te kappen, op voorwaarde dat we elders bomen en heggen zouden planten. Het idee om de bestaande sleufsilo's te verplaatsen bleek minder makkelijk uitvoerbaar dan eerst gedacht. Een aanpassing van het bestemmingsplan zou nodig zijn omdat ze deels buiten het bouwblok zouden komen. Weer anderhalf jaar vertraging zagen we niet zo zitten. Toen ontstond het idee om dan maar de lucht in de gaan met de ruwvoeropslag.'

Groeneveld maakte een plan om al het voor het stalseizoen benodigde ruwvoer op te slaan in een hoge sleufsilo met automatisch afdeksysteem. 'Onze achterbuurman heeft al een aantal jaren zo'n systeem en we zagen bij hem dat je daar prima mee kunt werken. Een groot voordeel van een lasagnekuil waarin verschillende snedes kuilgras en snijmais in lagen over elkaar zijn ingekuild, is dat je de koeien een constant rantsoen kunt aanbieden.'

Ook in de winter werkt het simpel: als we gaan voeren rollen we het afdekkleed een klein stukje op.

Jeroen Groeneveld, melkveehouder in Breklenkamp

De melkveehouders gingen niet over 1 nacht ijs en bezochten in Friesland meerdere melkveehouders die met een automatisch afdeksysteem werken en gingen in gesprek met mogelijke leveranciers. Uiteindelijk besloten de ondernemers om in zee te gaan met Agridek voor een automatisch afdeksysteem en Bosch Beton voor het leveren van keerwanden.

'We denken graag mee met onze klanten, en daarom werken we ook samen met een partij als Agridek', vertelt Cor Molenaar, accountmanager agrarisch bij Bosch Beton. 'Door in te spelen op praktische wensen van veehouders bij het realiseren van hun ruwvoeropslag kunnen we klanten goede oplossingen bieden die ook financieel gunstig zijn.'

Vader Jeroen en zoon Wessel Groeneveld. Foto: Berrie Klein Swormink
Vader Jeroen en zoon Wessel Groeneveld. Foto: Berrie Klein Swormink © Kennispartner

Keerwand ontwikkeld voor automatisch afdeksysteem

Zo ontwikkelde Bosch Beton speciaal voor silo's met automatische afdeksystemen een nieuw type keerwand. 'Deze LA300H-keerwand onderscheidt zich door een extra lange hak. Bij deze wand is de hak 80 centimeter breed. Het afdeksysteem rijdt tijdens het afdekken en uitkuilen over de hak langs de silowanden. Dit zorgt niet alleen voor extra stabiliteit, het bespaart ook kosten', legt Molenaar uit.

'Door de lange hak hoef je geen extra verharding voor het automatisch afdeksysteem aan te leggen. Daarnaast draagt de langere hak ook bij aan de sterkte van de keerwanden. Ze zijn bestand tegen 15 ton aslast tot aan de rand, dan heb je het over een shovel van 30 ton.'

Molenaar becijferde dat melkveehouder Groeneveld goed uit de voeten zou kunnen met een sleufsilo van 50 meter lang, 12 meter breed en keerwanden van 3 meter hoog. 'Op dit bedrijf is alleen ruwvoeropslag voor het stalseizoen nodig. In het groeiseizoen lopen de koeien in de wei en krijgen ze daarnaast vers gras via zomerstalvoedering.'


Fiscaal aantrekkelijk

Fiscaal gezien pakte de investering van ruim een ton in de nieuwe sleufsilo met automatisch afdeksysteem goed uit. 'We wisten vooraf dat het automatisch afdeksysteem in aanmerking komt voor milieu investeringsaftrek MIA en willekeurige afschrijving Vamil. In overleg met de belastinginspecteur hebben we de toezegging gekregen om MIA en Vamil ook te mogen toepassen op de investering in de sleufsilo omdat de keerwanden speciaal zijn gemaakt voor een automatisch afdeksysteem. En zoals bekend was 2022 een heel goed jaar voor melkveehouders. Daarom hebben we de hele investering in één keer afgeschreven en heeft de fiscus dus de helft meebetaald.'


Cor Molenaar van Bosch Beton (rechts): 'Bosch Beton ontwikkelde voor silo’s met automatische afdeksystemen een nieuw type keerwand met een extra lange hak, waardoor je geen extra verharding hoeft aan te leggen. De langere hak draagt ook bij aan de sterkte van de keerwanden. Ze zijn bestand tegen 15 ton aslast tot aan de rand, dan heb je het over een shovel van 30 ton.’ Foto: Berrie Klein Swormink
Cor Molenaar van Bosch Beton (rechts): 'Bosch Beton ontwikkelde voor silo’s met automatische afdeksystemen een nieuw type keerwand met een extra lange hak, waardoor je geen extra verharding hoeft aan te leggen. De langere hak draagt ook bij aan de sterkte van de keerwanden. Ze zijn bestand tegen 15 ton aslast tot aan de rand, dan heb je het over een shovel van 30 ton.’ Foto: Berrie Klein Swormink © Kennispartner

Groeneveld heeft inmiddels een jaar ervaring met de nieuwe ruwvoeropslag. De melkveehouder roemt de goede conservering van het voer en het makkelijke werken zowel bij het inkuilen als bij het uitkuilen. 'Als we willen inkuilen, is het een kwestie van de sluizen openen; het water in de afdekslangen stroomt dan naar de ondergrondse opslag. Daarna kunnen we het afdekkleed in een kwartier oprollen. Ook in de winter werkt het simpel: als we gaan voeren rollen we het afdekkleed een klein stukje op.'

Melkveehouder Groeneveld is onder de indruk van de dichtheid van het opgeslagen voer in de kuil. 'Bij het inkuilen helpen we altijd met aanrijden', vertelt zoon Wessel. 'Goed aanrijden in combinatie met verschillende lagen op elkaar, zorgt voor veel verdichting. Toen we vorig najaar 10 hectare snijmais boven op het kuilgras brachten, zakte het onderliggende gras 30 centimeter.' Bij Bosch Beton gaan ze er vanuit dat je in een sleufsilo met wanden van 3 meter een dichtheid bereikt van 280 kilo droge stof per kuub. Molenaar: 'Vergelijk dat eens met een rijkuil. Daar gaan we uit van 180 kilo droge stof per kuub.'

Volgens Groeneveld is de dichtheid van de kuil mogelijk groter dan de theoretische normen. 'De resultaten van de Kringloopwijzer lieten bij ons ineens een verlaging van het percentage 'eiwit van eigen grond' zien terwijl er, behalve de nieuwe ruwvoeropslag, niets is veranderd.'


Voeren in loonwerk

Groeneveld greep de komst van de nieuwe ruwvoeropslag aan om het voeren van de melkkoeien in de stalperiode uit te besteden aan een loonvoerder. 'Mede vanwege de grote dichtheid zagen we uithalen van het voer met onze oude shovel niet zo zitten. De loonvoerder kan bij ons efficiënt werken omdat hij maar bij één kuil hoeft te zijn. Gemiddeld heeft hij maar 14 minuten nodig om zes tot zeven ton voer te frezen, te mengen en voor de koeien te draaien. Daarmee komen we op een kostenpost van 31 cent per koe per dag.'


Groeneveld is onder de indruk van de dichtheid van het opgeslagen voer in de kuil. Zoon Wessel: ‘Toen we vorig najaar 10 hectare snijmaïs boven op het kuilgras brachten, zakte het onderliggende gras 30 centimeter.’ Bij Bosch Beton gaan ze er vanuit dat je in een sleufsilo met wanden van 3 meter een dichtheid bereikt van 280 kg drogestof per kuub. Foto: Berrie Klein Swormink
Groeneveld is onder de indruk van de dichtheid van het opgeslagen voer in de kuil. Zoon Wessel: ‘Toen we vorig najaar 10 hectare snijmaïs boven op het kuilgras brachten, zakte het onderliggende gras 30 centimeter.’ Bij Bosch Beton gaan ze er vanuit dat je in een sleufsilo met wanden van 3 meter een dichtheid bereikt van 280 kg drogestof per kuub. Foto: Berrie Klein Swormink © Kennispartner


Dit artikel is gecreëerd door onze kennispartner Bosch Beton

Bosch Beton

Het klimaat verandert en de productie van een goede oogst wordt duurder en moeilijker. Goed ruwvoer is de basis voor alles en betekent een betere melkproductie...

Lees verder »

Meer van Bosch Beton

Lees ook

Meer artikelen van Bosch Beton »

Artikelen over Bosch Beton