‘Ruwvoerkwaliteit was uitgangspunt bij ontwerp nieuwe sleufsilo’

Berto en Janita Beukhof-Schimmel investeerden onlangs in een sleufsilo. De keuzes die ze maakten bij het vernieuwen van de ruwvoeropslag waren vooral gebaseerd op de voerkwaliteit. ‘Voor de opslag van graskuil waren we jarenlang aangewezen op een sleufsilo en een klinkerplaat’, vertelt Berto Beukhof. Samen met echtgenote Janita heeft hij in Renswoude (Utrecht) een melkveebedrijf met 90 koeien. Daarnaast hebben ze een pluimveetak met vleeskuikenouderdieren.

%E2%80%98Ruwvoerkwaliteit+was+uitgangspunt+bij+ontwerp+nieuwe+sleufsilo%E2%80%99
Bosch Beton
© Berrie Klein Swormink

De twee ondernemers maakten al langer plannen om de ruwvoeropslag te verbeteren. ‘Allereerst omdat de opslagcapaciteit te krap werd’, vertelt Berto. ‘We zijn geleidelijk wat gegroeid in oppervlakte grasland en aantal koeien. In 2018 hebben we de ligboxenstal voor de koeienuitgebreid.’

In de loop der tijd was de kuilvoerplaat al een aantal malen verlengd en verbreed. ‘Van een ideale situatie was geen sprake meer. De klinkers waren uitgevreten door kuilsappen en een mooi egale ondergrond voor het kuilgras was het niet meer.’

Berto en Janita wisten al snel dat ze het liefst de bestaande kuilvoerplaat wilden vervangen door een sleufsilo. ‘Bij rijkuilen lukt het niet altijd om de kuil goed op te bouwen en de zijkanten goed vast te rijden. Inkuilen laten we doen door de loonwerker. En de ene chauffeur op de aanrijdtrekker is daar handiger mee dan de andere. Als de zijkanten van een rijkuil te wensen overlaten, krijg je sneller te maken met broei en schimmelvorming. En dat wil je niet.’

Met innovatieve technieken maken we beton met minder cement. Dat is duurzamer zonder dat het ten koste gaat van de zuurbestendigheid. Zeker bij opslag van veevoeders is dat een mooi voordeel.

Cor Molenaar, accountmanager Bosch Beton

De leverancier van de nieuwe sleufsilo die de afgelopen weken op het bedrijf van Beukhof-Schimmel is aangelegd, is Bosch Beton uit Barneveld. ‘Voor ons was dat geen lastige keuze. Bosch Beton is dé lokale speler en staat goed bekend’, zegt Janita.

Ze vertelt dat de adviseurs van Bosch Beton nuttige adviezen hebben gegeven bij de te maken keuzes. ‘Onder meer over de zijwanden. Om voldoende voer in de silo te kunnen opslaan hebben we gekozen voor keerwanden met een hoogte van 1,75 meter; iets hoger dan die van de bestaande sleufsilo. Met een breedte van 85 centimeter hebben de wanden een iets bredere voet. In combinatie met een 7 meter brede vloer van stelconplaten komt de totale breedte van de sleufsilo daarmee op 8,70 meter. De lengte is 48 meter. Allereerst vanwege de beschikbare ruimte, maar het is ook gewoon praktisch bij het gebruik van één rol kuilfolie van 50 meter’, aldus Janita.


Melkveehouder Janita Beukhof-Schimmel en Cor Molenaar van Bosch Beton bekijken de nieuwe sleufsilo.
Melkveehouder Janita Beukhof-Schimmel en Cor Molenaar van Bosch Beton bekijken de nieuwe sleufsilo. © Berrie Klein Swormink

Cor Molenaar, accountmanager bij Bosch Beton, legt uit dat elk bedrijf anders is, waardoor het per situatie verschilt welke sleufsilo het beste past. ‘Samen met de boer lopen we alle factoren die een rol spelen, langs. Daarbij gaat het onder meer over de beschikbare ruimte, de voersnelheid, de methode van afdekken; wel of geen grondwal naast de zijwanden, enzovoorts.’

Bij Berto en Janita attendeerden de specialisten van Bosch Beton de ondernemers ook op regelgeving die verplicht om rekening te houden met de opvang van eventuele perssappen. ‘Dat kun je op verschillende manieren doen. Hier hebben de melkveehouders gekozen voor een afwateringssysteem waarbij je perssappen en hemelwater kunt scheiden’, zegt Cor Molenaar.

'Het klinkt ingewikkelder dan het is. De sleufsilo ligt op afschot naar voren, en helemaal aan de voorkant hebben we een molgoot over de breedte van de silo aangelegd. Aan beide zijden van de goot bevindt zich een afvoer die je met een dop kunt afsluiten. Is er sprake van perssap dan verwijder je de dop naar de perssapopvang en sluit de hemelwaterafvoer af. En als er geen sprake is van perssap, verplaats je de dop naar de andere kant.’


Nieuwe generatie beton

Tijdens het interview vertelt Molenaar dat de wanden en de vloer van de silo gemaakt zijn van wat Bosch Beton de ‘nieuwe generatie beton’ noemt.

‘Met behulp van innovatieve technieken maken we beton met minder cement. Dat is duurzamer zonder dat het ten koste gaat van de zuurbestendigheid. Zeker bij opslag van veevoeders is dat een mooi voordeel.’


Geen achterwand

De sleufsilo is niet voorzien van een achterwand. Ook dat was een bewuste keuze. Berto: ‘We hebben de achterwand weggelaten, zodat de loonwerker bij het inkuilen voorwaarts over de kuil kan rijden en zodoende de kuil aan de achterzijde kan verlaten. Dat betekent sneller werken en betere mogelijkheden om de kuil aan alle kanten goed vast te rijden.’

Nog een keuze die de ondernemers maakten in overleg met adviseur Cor Molenaar is dat ze de sleufsilo vloeistofdicht maken door de naden dicht te laten kitten met speciale bitumenkit. ‘Niet omdat we bang zijn voor verlies van perssappen via de naden, maar vooral om te voorkomen dat water van buiten in de sleufsilo kan komen.’

Berto en Janita verwachten dat ze de sleufsilo al op korte termijn in gebruik zullen nemen. ‘Vorig jaar hebben we na de maisoogst Snelle Lente Rogge gezaaid. Dit gewas staat er mooi bij. Als het weer goed lijkt, gaan we het maaien en inkuilen in onze nieuwe sleufsilo.’


Dit artikel is gecreëerd door onze kennispartner Bosch Beton

Bosch Beton

Het klimaat verandert en de productie van een goede oogst wordt duurder en moeilijker. Goed ruwvoer is de basis voor alles en betekent een betere melkproductie...

Lees verder »

Meer van Bosch Beton

Lees ook

Meer artikelen van Bosch Beton »

Artikelen over Bosch Beton