Behoefte van paarden vraagt andere weide dan die van koeien

Vertrapping tegengaan, een laag fructaangehalte. Het grasland voor paarden vraagt een andere samenstelling dan dat van koeien. Naar deze specifieke eigenschappen, bijvoorbeeld in relatie tot gezondheid, wordt veel onderzoek verricht. Ook hier is kruidenrijk grasland in opkomst is.

Behoefte+van+paarden+vraagt+andere+weide+dan+die+van+koeien
© Tony Tati

Thomas van Tetering, product- en marketingmanager Benelux van graszadenbedrijf DLF, ziet dat de grasmengselkeuze voor paarden een wereld op zich is. 'Mensen met paarden investeren vaak veel tijd en geld in hun dieren. Tegelijkertijd krijgt de keuze van het grasmengsel vaak amper aandacht, terwijl hier met een relatief kleine investering veel winst is te halen', zegt hij.

Volgens Tom Niehof, productmanager forage bij Barenbrug, is het belangrijk dat gras gezond is. 'Dit betekent dat er een balans is tussen voedingsstoffen en vezels', licht hij toe. 'Paarden hebben een andere behoefte dan koeien. Voor koeien geldt dat een hoge voederwaarde leidt tot meer melk. Bij paarden speelt dat ze voldoende nutriënten nodig hebben om aan de onderhoudsbehoefte en die voor inspanningen te voldoen. In zijn algemeenheid mogen ze niet te veel suikers hebben.'


Balans tussen eiwit en suiker

De balans tussen eiwit en suiker is te sturen met het groeistadium, de bemesting en het beweidingsmanagement, stelt weidebeheerspecialist Cindy Klootwijk van Grazin. 'Een wat langer groeistadium en minder stikstofbemesting leiden tot minder eiwit in het gras.'

Voor de betreedbaarheid gebruiken we ook grastypes die geschikt zijn voor sportvelden

Thomas van Tetering, product- en marketingmanager Benelux bij DLF

Daarnaast is het belangrijk om te kiezen voor grassen met een laag gehalte aan fructaan. Dit is een soort suiker. 'Fructaangehaltes schommelen enorm gedurende de dag en gedurende het seizoen. Fructanen worden opgeslagen in de plant, wanneer niet alle factoren aanwezig zijn voor de plant om te groeien, bijvoorbeeld bij lage temperaturen of vochttekort. Door op het juiste moment in het seizoen en op het juiste moment gedurende de dag te maaien of de paarden te laten weiden, kun je het fructaangehalte laag houden', stelt Klootwijk.

De grassen die zijn geoptimaliseerd voor koeien, zijn niet altijd geschikt voor paarden. Er zijn bijvoorbeeld grassen met lagere fructaangehaltes zoals timothee en roodzwenkgras', zegt de weidebeheerspecialist.


Laag groeipunt

Behalve de samenstelling is het ook van belang dat de gebruikte grassen zijn bestand tegen het graasgedrag van paarden. 'Paarden grazen het gras relatief kort af. Het is belangrijk dat het gras een laag groeipunt heeft, zodat het snel weer terug kan groeien', benadrukt Klootwijk.

Volgens Niehof is voor beweiden een krachtige zode belangrijk, omdat paarden deze anders kapottrappen. 'Die goede zode kan worden gevormd door Engels raaigras, maar ook roodzwenkgras en veldbeemdgras zijn hiervoor geschikt. Daarnaast is timothee graag gezien in een mengsel voor paarden vanwege de smakelijkheid.'


Roodzwenkgras en veldbeemdgras

Ook Van Tetering noemt de standvastigheid van een grasmengsel als belangrijk punt en zet hiervoor de penwortels van roodzwenkgras en veldbeemdgras. 'We gebruiken hiervoor verder naast bepaalde voedertypes Engels raaigras voor de grasopbrengst types die geschikt zijn voor sportvelden. Deze dragen namelijk bij aan de zodedichtheid en de betredingstolerantie. Dit laatste betekent dat ze beter bestand zijn tegen de intensieve betreding in de paardenweide.'

Daarnaast bevat het paardenweidemengsel van DLF kruiden zoals smalle weegbree, cichorei en reukgras. 'Deze kruiden zijn goed voor de mineralenvoorziening. Eigenlijk is het hiermee al een stukje kruidenrijk grasland. Daarbij zorgen de kruiden met hun penwortels voor een betere droogtetolerantie', stelt Van Tetering.

Kruidenrijk grasland wordt steeds meer een trend, constateert Niehof. 'Daarmee kun je de droogtetolerantie waarborgen en biodiversiteit creëren. Dat laatste is goed voor het imago. Daarbij is het goed voor de diergezondheid, het is smakelijk en zorgt voor een goede voeropname. Aan de andere kant is het lastig om bij weiden de voederbehoefte te controleren. Ook paarden hebben een voorkeur.'


Maaien

De productmanager van Barenbrug adviseert om paardenweides die worden gemaaid, eerst te bemesten met runderdrijfmest, omdat daarbij de nutriënten gemakkelijk beschikbaar komen. Vervolgens kan worden bemest met paardenmest.

'Het best kun je dan de giften verdelen over het seizoen. De bemesting in het voorjaar is het belangrijkst. Een lagere bemesting leidt vaak tot minder eiwit en meer suiker. Overigens zijn er grassoorten, zoals rietzwenkgras, waarbij de suiker is ingekapseld in de celwanden. Dat komt geleidelijker vrij en is dat is minder schadelijk', zegt Niehof.


Endofytenvrij

Verder vindt de productmanager van Barenbrug het belangrijk dat het gras endofytenvrij is. 'Die schimmels zitten van nature op graszaad. Vooral bij bepaalde grassoorten helpen ze om het gras weerbaarder te maken. Die schimmels kunnen ook gifstoffen produceren. Deze alkaloïden kunnen paarden ziek maken.'

Voor de maaipercelen wordt eerder gekozen voor wat drogere soorten gras, weet Niehof. 'Vaak willen paardenmensen hooien. De drogere grassoorten, die ook vaak stengeliger zijn, zijn 20 procent droger en hebben bij het maaien op voorhand al 40 procent droge stof. Zo heb je minder risico en bespaart het tijd bij het maken van hooi, dat boven de 80 procent moet zijn.'


Thema Grasland

Dit artikel is onderdeel van het thema Grasland in Nieuwe Oogst van 15 maart. Verplichte bufferstroken en afschaffing van de derogatie: veel zaken hebben invloed op het graslandmanagement en de weidegang in Nederland. In de komende jaren, en ook nu al, verandert regelgeving, wat invloed heeft op de bedrijfsvoering. Melkveehouders anticiperen hierop. Door het stapsgewijs afschaffen van de derogatie wordt efficiënte bemesting voor melkveehouders bedrijfseconomische noodzaak. Koeien zullen mogelijk wat vaker op stal staan. Verplichte bufferstroken brengen een ander beheer met zich mee.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  24° / 12°
  20 %
 • Dinsdag
  22° / 16°
  50 %
 • Woensdag
  21° / 13°
  20 %
Meer weer