Brabantse boomkwekers werken aan toekomstplan

Boomkwekers werken aan een plan voor de toekomst van het boomkwekerijgebied tussen Vught en Tilburg. 'Overheden moeten van goeden huize komen om een goed plan aan de kant te schuiven', zegt ZLTO-bestuurder Hendrik Hoeksema.

Brabantse+boomkwekers+werken+aan+toekomstplan
© Boomkwekerij Udenhout

Kwekerijen zijn beeldbepalend voor het landschap tussen Vught en Tilburg. Het project 'Versailles van het noorden' is vooral gericht op de toekomst van de boomkwekerij in dat gebied. Het maakt deel uit van het Van Gogh Nationaal Park. Deze samenwerking zoekt naar de mogelijkheden om perspectief te bieden voor boeren, landschap en biodiversiteit en heeft door middel van subsidie van LNV en haar partners ervoor gezorgd dat deze eerste stappen genomen kunnen worden.

Landschapsarchitect Adriaan Geuze is ingeschakeld om samen met boomkwekers te zoeken hoe ze daar over twintig jaar nog duurzaam kunnen ondernemen. Geuze is een gerenommeerd landschapsarchitect die diverse internationale prijzen op zijn naam heeft staan.


Brabantse traditie

'Het Van Gogh Nationaal Park past in de Brabantse traditie', zegt de landschapsarchitect. 'Mens en natuur zijn daarin verbonden. Het is het sterke, bindende element voor de ruimtelijke ordening van Brabant.' Geuze typeert het boomkwekerijgebied van Haaren en Sint-Oedenrode als 'een sterk cluster van ondernemingszin, vakmanschap, innovatie en samenwerking, vergelijkbaar met Brainport Eindhoven'.

Het is een sterk cluster van ondernemingszin, vakmanschap, innovatie en samenwerking, vergelijkbaar met Brainport Eindhoven

Adriaan Geuze, landschapsarchitect

Maar er zijn serieuze uitdagingen, onder andere op het gebied van water en landschap. De landschapsarchitect pleit ervoor om niet per bedrijf of sectoraal te zoeken naar oplossingen, maar te kiezen voor een 'regionale systemische benadering' die kan leiden tot een aantrekkelijk en natuurrijk kwekerijlandschap. Hij werkt vanuit dat perspectief met kwekers aan een schets voor de toekomst. 'Zo kun je met de ondernemers stap voor stap nadenken over het duurzame en economische kwekerijenlandschap van de toekomst', licht Geuze toe.


Soort ruilverkaveling

De landschapsarchitect ziet een soort ruilverkaveling als het beste instrument voor zo'n aanpak. 'Destijds was er een wet die bevoegdheden gaf, er waren financiën en er was een regionale landinrichtingscommissie die integraal werkte en die alle belangen in een regio afwoog. Vanuit die manier van denken kijk je tien tot vijftien jaar vooruit wat je moet doen en welke middelen daarvoor nodig zijn.'


Tekst gaat verder onder het kader

Hendrik Hoeksema, bestuurder ZLTO

ZLTO-bestuurder Hendrik Hoeksema zit in de regiegroep van Van Gogh Nationaal Park. 'Voor de melkveehouderij is er al de Brabantse Biodiversiteitsmonitor waar meer dan 350 melkveehouders aan deelnemen, maar de boomkwekerij is ook een belangrijke sector in het gebied, met veel toonaangevende bedrijven. Tegelijk kennen boomkwekers ook uitdagingen, zoals op het gebied van water en landschap. Daarom wilden we met de kwekers zelf kijken naar de toekomst.' In 2021 startte dit traject met een bijeenkomst met kwekers en vertegenwoordigers van overheden. 'Dat was een stevige bijeenkomst', blikt Hoeksema terug. 'Met veel vragen en veel emotie, maar wel met consensus bij de kwekers dat we ook zelf moeten nadenken over de toekomst en dat we niet anderen moeten laten beslissen over ons bestaansrecht.' Dertig van de aanwezige kwekers besloten mee te gaan denken bij het maken van een toekomstplan. Hoeksema: 'Het is logisch dat kwekers eerst defensief waren, maar nu komt er een eigen aanvalsplan. We zijn er nog lang niet, maar een goed plan is krachtig. Overheden moeten van goeden huize komen om zo'n plan aan de kant te schuiven.'

Geuze waarschuwt om zaken voor 'dit bijzondere stuk Brabant' niet op zijn beloop te laten. 'De claim op de ruimte is enorm. Er liggen plannen voor dorpsuitbreidingen, Rijkswaterstaat is bezig met de snelweg die het gebied doorsnijdt, vanuit Tilburg is er het interessante initiatief van Landschapspark Pauwels en er is grote zorg over waterbeheer en natuurontwikkeling.'


Stringentere regels

Daar komt bij dat de steeds stringentere regels voor water en natuur kwekers dwingen te innoveren. 'Het ligt in de verwachting dat ieder bedrijf gaat werken aan een nieuwe ronde van innovatie. Vooral bij water zien we zo'n ontwikkeling ook elders. Kwekers maken waterbassins en zullen overgaan op dripsystemen, ze gaan telen in containers in plaats van in de grond, op de erven komen loodsen, kassen en veel verharding. In de sector is er sprake van sterke innovatiekracht', stelt de landschapsarchitect.

Bovendien leidt de sterke juridisering van de ruimtelijke ordening ertoe dat kwekers en de natuurbeweging steeds meer met de ruggen naar elkaar blijken te staan, constateert Geuze. Hij noemt dit 'een sterke bedreiging voor een aantrekkelijk en divers landschap'. Hij waarschuwt: 'Men moet serieus vrezen dat de afgedwongen landbouwinnovaties een landschapsbeeld zullen opleveren met een industriële sfeer.'


Juiste moment

De landschapsarchitect benadrukt dat nu het juiste moment is om zaken anders aan te pakken. 'Vanuit de sector is veel interesse voor een regionale manier van werken aan de toekomst. Grote urgentie is er over het ontwikkelen van een duurzaam watermanagement waarin verdroging van de hogere natuurgebieden, en drainage van de broekgebieden wordt vermeden. Als waterbelangen van de regio en de boomkwekerijsector worden verenigd, hebben we een sleutel voor de toekomst van de kwekerijsector.'

Ook pleit Geuze ervoor om daarbij na te denken over een betere zonering van het landgebruik. 'Het ligt voor de hand dat er gezocht moet worden naar collectieve waterberging die een reserve biedt voor droge periodes.'


Cultuurlandschap

Het tweede belangrijke aspect naast water is het maken van een robuust, landschappelijk raamwerk met kwekerijen. 'Door je oogharen zie je een prachtig cultuurlandschap waar mensen trots op zijn en kunnen genieten. In zo'n landschap zijn ecologische verbindingen en specifieke natuur geïntegreerd. Het project 'Versailles van het noorden' zal op deze manier deel uitmaken van het beoogde Nationale Park', zegt de landschapsarchitect.

Volgens Geuze is er zeker toekomst voor boomkwekerij in de regio. Voorwaarde daarvoor zijn samenwerking en een systemische aanpak, waarbij alle belangen in samenhang worden gezien. 'Dat levert uiteindelijk een duurzaam cultuurlandschap op, waar het prettig is om te wonen, te werken en te recreëren.'


Martin Houben, directeur Boomkwekerij Udenhout

Directeur Martin Houben van Boomkwekerij Udenhout is een van ondernemers die meewerken aan het project 'Versailles van het noorden'. Hij benadrukt het belang van de sector. 'De boomkwekerij voorziet in een groeiende vraag naar een groene leefomgeving en beheert een groot deel van het landschap.' De sector zit niet toevallig in deze regio, legt hij uit. 'Hier zitten van oudsher kwekers van bomen en planten, want dankzij de vruchtbare leemhoudende zandgrond hadden ze hier een goede uitgangspositie.' Tegelijk ziet Houben de uitdagingen. Hij noemt oprukkende woningbouw, recreatie, de bossenstrategie en de beschikbaarheid van goed water. In het plan dat nu met kwekers wordt gemaakt, zijn alle belangrijke punten opgenomen. Houben: 'Wij willen toekomst voor boomkwekerij, waarbij we rekening houden met alle maatschappelijke wensen en waarbij andere partijen rekening houden met onze wensen.' Hij is ervan overtuigd dat zo'n plan kansen biedt. 'We willen een plan waar voor iedere kweker ontwikkelingen zitten waar ze op kunnen inspelen. We creëren kansen als we het met elkaar aanpakken en samenwerken met andere partijen die plannen hebben voor het gebied.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  11° / 7°
  95 %
 • Zondag
  8° / 5°
  30 %
 • Maandag
  7° / 2°
  50 %
Meer weer