Groningen trapt transitie in landelijk gebied af

Provincie Groningen heeft een plan van aanpak gepresenteerd, zodat zeven deelgebieden zelf kunnen bepalen hoe het Groningse buitengebied de komende jaren wordt aangepast. Het gaat dan om doelstellingen op het gebied van stikstof, natuur, water en klimaat.

Groningen+trapt+transitie+in+landelijk+gebied+af
© Tienke Wouda

De startnotitie Transitie Landelijk Gebied is de basis voor de gebiedsprocessen die provincie Groningen gaat uitvoeren in de zeven deelgebieden die zij heeft onderscheiden. Volgens de provincie is de notitie tot stand gekomen op basis van de gesprekken die zij heeft gevoerd met organisaties uit onder andere landbouw, natuurbescherming en medeoverheden als gemeenten en waterschappen.

Alhoewel sommige doelstellingen voor klimaat en waterbeheer nog niet vastliggen, is volgens verantwoordelijk gedeputeerde Johan Hamster (ChristenUnie) nu de fase aangebroken dat de uitwerking kan beginnen. 'De gebieden moeten nu zelf het gesprek gaan voeren. Er komt van ons geen harde oekaze hoe het landelijk gebied er in de toekomst komt uit te zien.'


Impasses

Ondanks dat het vooral gaat om het halen van doelstellingen op het gebied van natuur, klimaat en waterbeheer, blijft Groningen ook een landbouwprovincie, belooft Hamster. 'Wel gaat de provincie er anders uitzien. Hoe, dat bepalen we de komende maanden.' Hij zet daarbij natuurherstel op nummer één, direct gevolgd door het oplossen van de juridische impasses die rond de stikstofaanpak zijn ontstaan.

De gedeputeerde ontkent niet dat de komende transitie pijn gaat doen in de landbouw. 'Ja, er zijn opgaven, maar er liggen ook kansen. Van de agrariërs moet 60 tot 70 procent perspectief houden, er moet sprake zijn van natuurherstel en er moet een oplossing komen voor de PAS-melders.'

Omdat in tegenstelling tot veel andere provincies er voor Groningen geen zware opgaven zijn op het gebied van stikstofreductie, komt het zwaartepunt te liggen op het halen van water- en klimaatdoelstellingen, schetst Hamster. Zo wordt voor de veenweidegebieden ten zuiden van Groningen stad volgens hem toegewerkt naar peilverhoging. 'We willen geweldige natuur in combinatie met brede welvaart. De veenweiden zijn dan een van de spannendste gebieden.'


Drainage

Naast peilaanpassing wijst de provincie voor deze deelregio op mogelijke maatregelen als peilgestuurde drainage, het opbrengen van slib om de CO2-uitstoot te verminderen en de mogelijkheid om agrarische bedrijven te verplaatsen. 'We labellen nu nog niet. De regio moet zeggen welke maatregelen moeten worden genomen, als de doelen maar worden gehaald', stelt de gedeputeerde.

Volgens Hamster groeit het draagvlak voor ingrepen in het landelijk gebied na een periode van grote onrust en protesten. 'Op zijn Gronings gezegd ben ik daar niet ontevreden over. Ook de agrarische sector ziet dat de transitie nodig is. Er liggen al suggesties wat er kan gebeuren. De partijen hebben daar ideeën over.'

Die partijen in de zeven Groningse deelgebieden krijgen enkele maanden de tijd om elkaars nieren te proeven. Voor 1 juli gaat er dan een rapportage naar Den Haag met de stand van zaken van het provinciaal gebiedsplan. Daarin wordt ook een aantal hoofdkeuzes aangeven. Daarna worden volgens de provincie meer gedetailleerde oplossingen uitgewerkt in een gebiedsprogramma voor het hele landelijke gebied. 'Water, bodem en landschappelijke identiteit worden daarbij het leidende principes.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  10° / 2°
  5 %
 • Donderdag
  11° / 3°
  20 %
 • Vrijdag
  11° / 6°
  20 %
Meer weer