Zorgeloos asbest vervangen door zonnepanelen

Univé staat voor het beperken van risico’s en het voorkomen van schade. Dat geldt voor het saneren van asbestdaken. Want die daken zijn op het eind van hun levensduur en langzamerhand onverzekerbaar. Maar vervangen is een kostbare investering. Daarom bedacht Univé Duurzame Zekerheid. Dat houdt in dat Univé agrariërs aanbiedt om met gesloten beurzen het asbest te verwijderen, een nieuw dak met zonnepanelen te plaatsen en het hele traject te regelen. ‘Wij ontzorgen de boer.’

Zorgeloos+asbest+vervangen+door+zonnepanelen
Univé

Op heel veel landbouwschuren ligt nog asbest. Agrariërs met asbestdaken lopen een steeds groter risico. Want op de meeste daken is het giftige materiaal aan het eind van z’n levensduur en inmiddels heel kwetsbaar.

Bij schade door bijvoorbeeld storm of brand, moet het onder zeer strenge condities opgeruimd worden. Dat brengt extreem hoge kosten met zich mee. Schuren met zulke daken zijn daarom nauwelijks meer te verzekeren. Bovendien kan zo’n schade een grote impact hebben op omwonenden.

Wanneer het risico dat een schade zich voordoet groot is en ook de verwachte herstelkosten hoog zijn, dan is zo’n risico voor verzekeraars vaak niet meer te verzekeren. Daarom besloten verzekeraars vanaf 2018 om de dekking van asbestdaken te laten aflopen. Dat houdt in dat een ondernemer bij schade aan het asbestdak steeds minder vergoed krijgt.

Ondanks de subsidieregeling voor asbestsanering krijgen veel leden de financiering van de daksanering niet rond

Arjen Schouten, Chief Financial & Risk Officer bij Univé

Weliswaar vermindert dat het risico voor verzekeraars, maar de ondernemer zit dan nog steeds met een asbestdak dat hij niet kan verzekeren, of op eigen kosten saneren, én hij zit met groeiende zorgen over de toekomst van zijn bedrijf.

Gestart als boerencoöperatie

‘Dat staat haaks op onze missie om leden te helpen bij het beperken van risico’s en het voorkomen van schade’, zegt Arjen Schouten, Chief Financial & Risk Officer bij Univé.

‘Wij zijn een coöperatie van en voor leden, zonder winstoogmerk. We zijn oorspronkelijk begonnen als kleine boerencoöperatie om elkaar te helpen en vooral om risico’s te voorkomen en te beperken. En om gezamenlijk een oplossing te zoeken als er toch schade optreedt.’

Arjen Schouten, Chief Financial en Risk Officer bij Univé
Arjen Schouten, Chief Financial en Risk Officer bij Univé © Kennispartner

Financiering was bottleneck

Univé besloot daarom op zoek te gaan naar een manier om haar leden te helpen bij het saneren van asbest. Vooral de financiering van de sanering is een struikelblok.

Schouten: 'Dat alleen is voor een boer met een gemiddelde investering van zo’n 100.000 euro een forse investering die niet bijdraagt aan zijn productie en rendement; het zijn alleen maar kosten. Ondanks de subsidieregeling voor asbestsanering krijgen veel leden de financiering van de daksanering niet rond.’ Alleen als een bedrijf wil uitbreiden en opschalen kan het eventueel meegenomen worden in de berekeningen.

Univé is daarom op zoek gegaan naar een nieuwe duurzame en stabiele inkomstenbron om de kosten van het saneren te financieren. ‘Zo is het idee ontstaan om het asbestdak te vervangen door een zonnedak’, vertelt Schouten. ‘De energieopbrengsten daaruit zorgen ervoor dat Univé het saneren van het asbest kan financieren.'

De oplossing heet ‘Duurzame Zekerheid’. Univé werkt daarbij samen met zonnestroomontwikkelaar GroenLeven en met de Rabobank. De Rabobank doet zelf haar leden ook het voorstel om mee te doen met Duurzame Zekerheid.

De stroom die de panelen opwekken, verkoopt Univé aan partner Greenchoice, die het op zijn beurt weer via Univé tegen een markconforme prijs levert aan de particuliere leden van Univé.


tekst gaat verder onder de video

  

Ontzorgen zonder investering

Schouten: ‘Op deze manier helpen wij boeren om met gesloten beurs van hun asbest af te komen, zonder dat ze zich er zelf zorgen over hoeven te maken. Zij kunnen dan doen waar ze goed in zijn: ondernemen.’

Univé helpt boeren met Duurzame Zekerheid niet alleen financieel. De verzekeraar regelt ook van a tot z het complexe traject van asbest verwijderen en het plaatsen van een nieuw dak met zonnepanelen. Dat is inclusief de subsidieaanvraag voor de zonnepanelen en alle contacten met aannemers en overheden. Van begin tot eind duurt het traject maximaal een halfjaar.

Schouten: ‘Het belangrijkste is het ontzorgen van de agrariërs en dat we door het saneren van het schadelijke asbest samen een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van Nederland.'


Eerste zonnepanelen liggen

Voor ondernemers die belangstelling hebben voor Duurzame Zekerheid gelden drie voorwaarden om deel te kunnen nemen: hun bedrijf heeft minimaal 400 vierkante meter dakoppervlak met asbest, er moet ruimte zijn op het energienet en de ondernemer moet ermee instemmen dat het zonnedak dat Univé plaatst minstens twintig jaar in exploitatie wordt genomen door de coöperatie.

Niet iedereen kan deelnemen. De belangrijkste bottleneck is de beperkte ruimte op het elektriciteitsnet. Als iemand wil meedoen toetst Univé daarom eerst of er ruimte is. ‘We zullen geen zonnepanelen op daken plaatsen die we vervolgens niet kunnen aansluiten’, verzekert Schouten.

Vijfhonderd locaties kunnen meedoen met dit initiatief van Univé. Bij de eerste elf deelnemers is het asbestdak al gesaneerd en liggen de zonnepanelen erop. Zo’n veertig andere bedrijven zijn gestart met realisatie. Die zijn binnenkort ook verlost van hun asbest.


Aanmelden voor Duurzame Zekerheid kan via deze link. Wilt u eerst meer informatie, dan kunt u zelf een afspraak inplannen. Wij nemen dan contact met u op.

Dit artikel is gecreëerd door onze kennispartner Univé

Univé

Univé staat sinds 1794 voor de zekerheid van samen. Juist nu risico's onvoorspelbaarder worden, is Univé de helpende hand op je schouder. Als...

Lees verder »

Meer van Univé

Lees ook

Meer artikelen van Univé »

Artikelen over Univé