Prijsrisico's melk beheersbaar door de Milk Trading Company

De Milk Trading Company is een coöperatie van melkveehouders die actief is op de melktermijnmarkt. Het doel is om prijsrisico's van melk beheersbaar te maken. Dit leverden de leden de afgelopen jaren een paar cent op per kilo melk, bovenop de melkprijs die ze van de fabriek kregen.

Prijsrisico%27s+melk+beheersbaar+door+de+Milk+Trading+Company
Milk Trading Company
© Milk Trading Company

De coöperatie heeft leden in zowel België als Nederland en is, met ondersteuning van DLV Advies, in 2017 opgericht.

Niek Groot Wassink is namens DLV Advies een van de initiatiefnemers in Nederland. Groot Wassink heeft samen met zijn broer en ouders een melkveebedrijf in het Gelderse Rekken en is daarnaast adviseur financieel management bij DLV Advies.


Meer grip op de opbrengstprijs

Over zijn drijfveer om samen met collega-melkveehouders MTC op te richten, zegt de adviseur: 'We vinden dat ondernemers in de melkveehouderij meer grip moeten krijgen op de opbrengstprijs van de melk. Het gros van de boeren wacht af wat de prijs wordt voor de melk die ze hebben geleverd. Wij bieden een alternatief voor diegenen die daar niet in willen berusten.'

We vinden dat ondernemers in de melkveehouderij meer grip moeten krijgen op de opbrengstprijs van de melk

Niek Groot Wassink, adviseur Financieel Management bij DLV Advies

Daarnaast is het volgens Groot Wassink zaak om in deze sector meer te gaan doen aan prijsrisicomanagement. 'Want melkveehouders hebben in toenemende mate te maken met schommelingen van de melkprijs.'


Doelen van MTC

De leden-melkveehouders benutten MTC om drie doelen na te streven: het realiseren van een plus op de melkprijs van ongeveer 2 cent, het afvlakken van schommelingen in de melkprijs en het vergaren van veel marktkennis.

Om prijsrisico's voor melkveehouders in te dammen, neemt MTC posities in op de termijnmarkt voor boter en melkpoeder.


Belangrijkste marktcomponenten

'Daarmee beslaan we de twee belangrijkste marktcomponenten van melk, vet en eiwit. De afgelopen jaren hebben we ervaren dat de prijzen van boter en melkpoeder op de internationale termijnmarkten een sterke correlatie vertonen met de fysieke melkprijs in Nederland', stelt Groot Wassink.

De adviseur benadrukt dat het beslist niet de bedoeling is van MTC om te speculeren. Het gaat over prijsrisicobeheersing. 'Daarom leggen we nadrukkelijk het verband tussen de fysieke melkleveringen door onze leden en de posities die we innemen op de termijnmarkten. Ieder lid kan tot maximaal 50 procent van de fysieke melkleveringen via ons vastzetten op de termijnmarkt.'


Delen

Het innemen van posities door MTC op termijnmarkten wil zeggen dat de coöperatie contracten sluit om over bijvoorbeeld acht maanden te kunnen verkopen tegen een nu vastgestelde prijs. Op de einddatum van het contract wordt het verschil tussen de op dat moment geldende prijzen en de vastgelegde prijzen verrekend.

Het verschil wordt gedeeld met de deelnemende boeren. Die krijgen geld of moeten bijbetalen, afhankelijk van of het verschil positief of negatief is.


Een goed gevoel voor de waarde van zuivelproducten

Het vergaren van actuele marktinformatie is voor veel melkveehouders een belangrijk bijkomend voordeel van het lidmaatschap van MTC. 'Leden-melkveehouders ontwikkelen een goed gevoel voor de waarde van zuivelproducten.'


© Milk Trading Company

Hoewel het sinds de oprichting voortdurend is gelukt om geld uit te keren aan de leden, komt er volgens Groot Wassink ook een moment dat er moet worden bijbetaald. 'Het kan gebeuren dat de fysieke melkprijs op enig moment zo snel gaat stijgen dat wij eronder zitten. Dan kost het de leden geld, al profiteren ze op dat moment natuurlijk wel van de hogere fysieke melkprijs. Als bestuur schatten we in dat deze situatie zich gemiddeld niet meer dan twee maanden per jaar voor zal doen.'


Coronacrisis

Dit jaar hebben de MTC-leden goede zaken gedaan. Doordat de fysieke melkprijs door de coronacrisis onverwacht zakte, liep het verschil met de afgesloten termijnmarktcontracten flink op.

Die lijn trekt gezien de melkprijsvoorspelling naar alle waarschijnlijkheid tot het einde van het jaar door. Dat levert een verwachte plus op van ruim 3 cent over alle afgedekte kilo's melk in 2020.

Behalve met melk houdt MTC zich bezig met het innemen van posities op de termijnmarkten voor veevoedergrondstoffen. Groot Wassink: 'Dat kun je zien als een extra service voor onze leden.'


Inlegkosten

De coöperatie vraagt een inleg van 8 cent per kilo melk. Dus wie voor 400.000 kilo melk wil meedoen, moet 32.000 euro inleggen. De minimale deelname is 10 procent van de fysieke melkproductie of 100.000 kilo melk.

MTC gebruikt het geld om contracten te kunnen sluiten op de termijnmarkten.


Aanmelden voor 2021

Melkveehouders die er belangstelling voor hebben om vanaf 2021 mee te doen met MTC, kunnen zich nog voor 10 december aanmelden bij DLV Advies. Neem contact op met Niek Groot Wassink voor informatie over MTC. Telefoonnummer: (06) 13379107, e-mail: n.grootwassink@dlvadvies.nl.


• Aanmelden voor, of informatie opvragen over MTC kan hier

Dit artikel is gecreëerd door onze kennispartner de Milk Trading Company.

Milk Trading Company


Meer van Milk Trading Company

Meer artikelen van Milk Trading Company »

Artikelen over Milk Trading Company