Groene+stad+is+op+veel+punten+waardevol
Achtergrond
© iVerde

Groene stad is op veel punten waardevol

Het vergroenen van steden staat volop in de belangstelling. Een groene stad verbetert niet alleen de leefomgeving, maar bomen en planten in een stedelijke omgeving leveren ook economische waarde op. Een verdienmodel komt daardoor dichterbij. Ook worden kwekers nu vaak al in een vroeg stadium betrokken bij stadsontwikkelingsprojecten.

Dat stedelijk groen de leefomgeving verbetert, is al lange tijd bekend. Zo voelen mensen zich gezonder met groen om zich heen, stijgt de waarde van woningen, zorgen groene daken voor een lager energieverbruik, gaat groen hittestress tegen, zorgt het voor minder wateroverlast en een grotere biodiversiteit en vangt het fijnstof af.

Deze effecten staan beschreven in het rapport 'Groen loont!', dat De Groene Stad in 2011 uitbracht. Daarin werken onder andere het ministerie van Economische Zaken, Anthos (Koninklijke handelsbond voor boomkwekerij- en bolproducten), Royal FloraHolland en LTO-vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen samen.

Rekenmodel

Eveneens in 2011 startte TEEB-stad, waarbij TEEB staat voor the Economics of Ecosystems and Biodiversity. Daaruit is een rekenmodel voortgekomen, waarmee gemeenten de maatschappelijke baten van investeringen in groen en water kunnen berekenen.

Kwekers hebben kennis over groen op specifieke locaties

Leon Smet, secretaris De Groene Stad

In 2014 kwam Wageningen University & Research (WUR) met de Groenwaardewijzer, die met een maatschappelijke kosten-batenanalyse en vier praktijkvoorbeelden duidelijk maakt wat voor verdienmogelijkheden de meerwaarde van groen oplevert.

Onderzoek

Daarna zijn de ontwikkelingen niet stil blijven staan. Op de website van Groen Kennisnet van de WUR zijn de resultaten van wetenschappelijk onderzoek te vinden met cijfers en factsheets. En met De Groene Agenda van De Groene Stad ontwikkelen en testen kennisinstellingen samen met ondernemers innovatieve groenconcepten.

'Met alle aandacht voor verstedelijking, klimaatverandering, biodiversiteit en leefbaarheid hebben we het tij mee', zegt secretaris Leon Smet van De Groene Stad.

'Samen met overheden, architecten en andere stakeholders doen wij ons best om de waarde van groen over de bühne te brengen. Kwekers spelen daarin een belangrijke rol, omdat zij kennis hebben over bomen en planten die bijvoorbeeld schaduw geven of water vasthouden en passen op specifieke locaties in de stedelijke ontwikkeling.'

Vroeg in keten

Tijdens de Vakbeurs Openbare Ruimte op 2 en 3 oktober in Utrecht waren kwekers uitgenodigd met als doel om partners bij elkaar te brengen. Zo konden zij bewustzijn creëren over de wenselijkheid om zo vroeg mogelijk in de keten te beginnen met het plannen van groenvoorzieningen.

Van den Berk Boomkwekerijen in Sint-Oedenrode merkt dat architecten en projectontwikkelaars hen eerder betrekken bij hun projecten. 'Vroeger was groen een sluitpost en werd er in een laat stadium over de invulling van groen nagedacht', zegt Johan van den Berk. 'Dat is echt aan het veranderen.'

Integreren

Van den Berk vertelt dat groenleveranciers regelmatig deelnemen aan werkgroepen om groen goed te integreren in het totale project. Volgens hem maakt het combineren van functies als wonen, werken, parkeren en (ondergrondse) infrastructuur het steeds complexer om bomen te plaatsen en is het goed dat het denken over groeiplaatsvoorzieningen en boomsoorten al in een vroeg stadium plaatsvindt.

Begin 2019 heeft branchevereniging VHG, voor hoveniers, groenvoorzieners, boomspecialisten, dak- en gevelbegroeners en interieurbeplanters, samen met Vereniging Stadswerk, die gemeenten, bedrijven en gedreven professionals wil verbinden op het gebied van de fysieke stadsomgeving, een Nederlandse versie gelanceerd van het van oorsprong Amerikaanse softwareprogramma i-Tree. Dit programma berekent de baten van bomen wat betreft zaken als waterafvoer, tegengaan van vervuiling en schaduwwerking.

Eindgebruiker

Smet merkt dat kwekers niet alleen bezig zijn met het esthetische aspect van producten, maar ook de eindgebruiker, consument en professional daarbij betrekken. Dat geldt bijvoorbeeld voor Covergreen in Holten, leverancier van kant-en-klare plantenmatten met bodembedekkende vaste planten en heesters.

'Gemeenten en waterschappen hebben meer budget om aan onderhoudsvriendelijk groen te besteden', zegt Frits Smit van Covergreen. 'Naast groene daken leveren wij bijvoorbeeld vergroening voor rotondes, wat zorgt voor een grotere verkeersveiligheid en een prettiger woon-werkverkeer.'

Zeven lidstaten

De afgelopen jaren zijn steeds meer initiatieven ontstaan rond stedelijke vergroening op het professionele vlak, zoals The Green City, waarin zeven EU-lidstaten samenwerken aan een campagne waarin onder andere vastgoed- en zorgpartners zorgen voor meer publiciteit en berichten op sociale media.

In samenwerking met de Dutch Green Building Council werkt De Groene Stad aan een normering voor stedelijk groen. Smet: 'Stap voor stap komen we dichter bij een verdienmodel dat we samen met de WUR ontwikkelen.'

Groen kan multitasken: het is mooi en maakt leefbaarder
Bij Wageningen University en Research (WUR) houdt Jelle Hiemstra zich onder andere bezig met de baten en het nut van bomen en groen. Hij zoekt daarbij vooral naar de mechanismen achter de effecten die bomen en planten hebben op hun omgeving. 'Groen kan multitasken', zegt de onderzoeker. 'Vroeger was het alleen maar mooi, tegenwoordig is er steeds meer aandacht voor het feit dat het de stad ook leefbaarder maakt.' In steden is het volgens Hiemstra belangrijk dat groene plaatsen bereikbaar zijn, omdat het daar aangenamer toeven is dan op versteende oppervlaktes. Hij verwijst ook naar de factsheets die de WUR heeft ontwikkeld over klimaat en temperatuur, waterhuishouding, luchtkwaliteit en biodiversiteit en die te vinden zijn op het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie. Daarbij is ook een bomenposter beschikbaar, waarop de positieve bijdrage van 120 boomsoorten aan de leefomgeving is samengevat.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  21° / 9°
  10 %
 • Zaterdag
  23° / 13°
  35 %
 • Zondag
  25° / 16°
  40 %
Meer weer