Stijging+waterschapslasten+West%2DBrabant
Nieuws
© Waterschap Rivierenland

Stijging waterschapslasten West-Brabant

Het dagelijkse bestuur van waterschap Brabantse Delta wil de waterschapslasten voor landbouwgrond in het gebied de komende jaren fors verhogen.

Dat blijkt uit het concept 'kostentoedelingsverordening watersysteembeheer 2019'. Elke vijf jaar wordt daarin de verdeling van de watersysteemkosten over de belastingplichtigen Gebouwd, Ongebouwd, Natuur en Ingezetenen binnen de watersysteemheffing vastgelegd.

Nu betaalt Ongebouwd (eigenaren van landbouwgronden) 10,8 procent van het watersysteembeheer. Het voorstel is om dat per 2019 te verhogen naar 11,7 procent. Dat betekent een verhoging van 9 procent per hectare per jaar. De huidige waterschapsbelasting voor ongebouwde landbouwgrond bedraagt 56 euro per hectare per jaar.

Hoofdbrekens

Volgens Kees de Jong, lid van het Dagelijks Bestuur (DB) Ongebouwd, heeft het huidige voorstel veel hoofdbrekens gekost. 'We hebben de tarieven voor Ongebouwd gematigd door ook de lasten voor Ingezetenen te verhogen, van 29,4 naar 30 procent.' Echter betalen agrariërs niet alleen voor Ongebouwd, maar ook als eigenaren van gebouwen (Gebouwd) en als inwoner (Ingezetenen). 'Het gaat in dat geval om dubbeltjes', zegt De Jong.

Een andere mogelijkheid om de tarieven Ongebouwd te matigen, was door de wegbeheerder meer te laten betalen. Wegen vallen ook onder de categorie Ongebouwd. Daar heeft het waterschap evenwel niet voor gekozen.

Tariefdifferentiatie

De Jong: 'Uit de voorstellen voor de aanpassing van het landelijke belastingstelsel, blijkt dat de tariefdifferentiatie voor wegen binnen enkele jaren maximaal 100 procent mag zijn. Nu ligt dat percentage op 250 procent. Als we deze tarieven nu verhogen, moeten we ze mogelijk over enige tijd weer verlagen, met als gevolg dat de kosten toch weer bij de landbouw komen te liggen.'

De Jong legt uit dat het waterschap alle kosten die het maakt, moet terughalen uit het werkgebied en dat de meeste kosten worden gemaakt in landelijk gebied. De natuur maakt daar ook onderdeel van uit. 'Natuureigenaren worden in het voorstel extra belast. Dat zie je niet terug in de cijfers, omdat de oppervlakte ten opzichte van landbouwgronden veel beperkter is.'
Agrariërs kunnen tot 15 augustus een zienswijze indienen.

Weer

 • Dinsdag
  26° / 14°
  10 %
 • Woensdag
  26° / 17°
  60 %
 • Donderdag
  21° / 14°
  50 %
Meer weer