Verbod+op+grondwateronttrekking+bij+natuur
Nieuws
© VidiPhoto

Verbod op grondwateronttrekking bij natuur

Waterschap Vechtstromen stelt per direct een verbod in voor het onttrekken van grondwater in gebieden met kwetsbare grondwaterafhankelijke natuur. Het verbod geldt in een straal van 200 meter om deze gebieden.

De gebieden waarvoor het geldt staan aangegeven op een speciale kaart. Het gaat om gebieden in het oosten van de provincies Drenthe en Overijssel. Volgens woordvoerder Rob Spit is het besluit nodig omdat een meerjarige schade dreigt voor met name vegetatie die ondiep wortelt. De natuur zal schade oplopen en lange tijd nodig hebben om hiervan te herstellen.

LTO Noord is onaangenaam verrast door het besluit van het waterschap. Bestuurder Henk Jolink van LTO Noord regio Oost noemt het besluit betwistbaar. Een rapport van Arcadis toont volgens hem aan dat de grondwateronttrekking, meestal op een diepte van 30 tot 40 meter, geen invloed heeft op de natuur en op de drinkwatervoorziening. 'Ik verwacht dat het waterschap een besluit neemt op feitenkennis. Het lijkt erop dat dit besluit vooral is genomen op basis van emotie.'

Grote gevolgen

De gevolgen voor de boeren in de betreffende gebieden kunnen volgens hem groot zijn. 'Zowel qua opbrengsten als kwaliteitsverlies. In de meeste gebieden mag ook geen water uit oppervlaktewater onttrokken worden. Voor een heel aantal boeren is het ook extra zuur. Zij hebben juist geïnvesteerd in bronnen als een soort verzekering. Ze kunnen in deze gebieden geen oppervlaktewater onttrekken, maar op deze manier kunnen ze in droge perioden toch beregenen. Zo'n bron is best een flinke investering. Ik hoop dat andere waterschappen hun beslissingen wel op basis van harde feiten nemen.'

Volgens Spit is het tegenwoordig niet meer toegestaan om binnen 200 meter van deze gebieden een bron te slaan. Eerder werd dat wel toegestaan, en deze boeren kunnen gebruik maken van hun bronnen bij de natuurgebieden. Hij wijst op de uitzonderlijke situatie van dit jaar.

'Daar moeten wij als waterschap op ingrijpen. Dat doen wij op basis van de beregeningsregeling die met de diverse Oostelijke waterschappen zijn opgesteld. Deze regeling is op basis van dat onderzoek van Arcadis vastgesteld. Hieruit bleek dat een significant effect op het onttrekken van water niet kan worden uitgesloten. Binnen de zone heb je een grote kans op nadelig effect, zeker gezien de lange droogte die er nu is en voorlopig ook blijft. Het waterschap kan op basis van de Keur een onttrekkingsverbod instellen en zijn hiertoe juridisch bevoegd.'

Twentekanaal

Er zijn binnen het werkgebied van Vechtstromen nog diverse gebieden waar nog wel water uit oppervlaktewater mag worden onttrokken. Spit: 'Dat kan zolang bijvoorbeeld via het Twentekanaal en het Oranje voldoende water wordt aangevoerd. Op dit moment komt via de Rijn en de Maas nog voldoende ons land in. Maar ook dat wordt nijpender.'

Bij een watertekort kijken de waterschappen naar de 'verdringingsreeks'. Spit: 'Als het waterniveau in het Twentekanaal te laag wordt, gaat het belang van de scheepvaart bijvoorbeeld voor dat van de landbouw. Zo staat in deze reeks welke keuzes er gemaakt moeten worden. Op dit moment gaat de zoetwatervoorziening voor West-Nederland voor. Dat kan betekenen dat wij in Oost-Nederland eerder met lagere waterstanden te maken gaan krijgen.'

Weer

 • Maandag
  10° / 6°
  50 %
 • Dinsdag
  9° / 4°
  70 %
 • Woensdag
  7° / 3°
  40 %
Meer weer