Ganzen+verjagen+met+laser+pakt+in+zomer+goed+uit
Nieuws
© Ruud Ploeg

Ganzen verjagen met laser pakt in zomer goed uit

Lasers blijken de schade die ganzen in de zomer aan grasland in de landbouw veroorzaken te beperken. In de winter is geen vermindering van de schade waargenomen. Dat blijkt uit een landelijke praktijkproef die BIJ12-Faunafonds in 2016 en 2017 uitvoerde.

Op grotere schaal vermindert de inzet van lasers echter de door ganzen veroorzaakte gewasschade niet, maar zorgt het alleen voor een verschuiving ervan naar andere percelen. De verjagende werking van de laser blijkt daarnaast sterk weerafhankelijk. Zo is op zonnige dagen aanvullende verjaging nodig om schade te voorkomen of te bestrijden.

Doel van de studie was om na te gaan of de lasertechniek effectief en diervriendelijk kan worden ingezet om de schade veroorzaakt door ganzen in de landbouw structureel te verminderen. Daarbij is ook onderzocht in hoeverre de ganzen wennen aan de lasers.

Veiligheidsrisico's

Naast de feitelijke verjagingsproeven, zijn ook ervaringen van lasergebruikers verzameld en is een kosten-batenanalyse uitgevoerd voor de aanschaf en het gebruik van de lasertechniek in de agrarische bedrijfsvoering. Verder is vanwege de veiligheidsrisico’s van de lasers een risicoanalyse uitgevoerd en is nagegaan wat er bekend is over de gezondheidseffecten van lasers op vogels.

Uit het onderzoek blijkt dat de laser effectiever werkt in de zomer. Verjaging is dan gerichter mogelijk omdat ganzen dan in kleinere groepen meer plaatstrouw foerageren. In de winter leidt de inzet van de laser niet tot vermindering van het aantal ganzen en de gewasschade.

Foerageren

De ganzen foerageren dan in grote groepen van wel duizenden ganzen en kunnen een perceel in zeer korte tijd intensief begrazen op momenten dat de laser niet aanstaat of de zon volop schijnt. In combinatie met de inzet van andere werende middelen kan de laser in de winter wel effectief zijn.

Voor de boer is de laser economisch rendabel bij een werkelijke opbrengstderving van ten minste 25 euro per hectare of een tegemoetkoming daarin, die ten minste 25 euro per hectare lager is dan de werkelijke schade.

Meerwaarde

Voor de overheid heeft de inzet van de laser vooral meerwaarde als de ganzen daarmee daadwerkelijk naar de ganzenfoerageer- of ganzenrust- of natuurgebieden kunnen worden verjaagd, zodat de som van de door BIJ12 uitgekeerde schadetegemoetkomingen verminderd wordt. Dat geldt echter alleen bij een optimale werking van deze gebieden. Het gericht verjagen van de ganzen naar die gebieden is echter in de praktijk moeilijk uitvoerbaar.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  21° / 14°
  50 %
 • Vrijdag
  20° / 11°
  30 %
 • Zaterdag
  21° / 9°
  10 %
Meer weer