Jeannette+van+de+Ven+gaat+voor+normen+en+waarden
Interview
© ZLTO

Jeannette van de Ven gaat voor normen en waarden

Zorgen dat eenduidige normen en waarden worden gehanteerd binnen de LTO-organisatie. Dat is de taak van de portefeuillehouder Integriteit, Jeannette van de Ven. Ze is niet aangesteld om in individuele situaties een oordeel te vellen. 'Ik word niet de rijdende rechter van LTO.'

Jeannette van de Ven heeft samen met haar man Jan een melkgeitenbedrijf met 1.650 dieren in Oirschot. Bekendheid kreeg ze als voorzitter van de LTO-vakgroep Melkgeitenhouderij. De Brabantse trad in 2010 aan en werd het gezicht van een sector die worstelde met een grote uitbraak van Q-koorts.

Mijn opdracht is niet om in individuele gevallen een oordeel uit te spreken

Jeannette van de Ven, LTO-portefeuillehouder Integriteit en Gezonde dieren

Begin vorig jaar is Van de Ven benoemd tot landelijk LTO-portefeuillehouder Gezonde dieren. Ze trad toen terug als voorzitter van de vakgroep Melkgeitenhouderij. Eind 2017 volgde een tweede benoeming, namelijk tot LTO-portefeuillehouder Integriteit.

Waarom de wisseling van vakgroepvoorzitter naar portefeuillehouder?

'Ik had mij altijd voorgenomen om niet langer dan twee termijnen van vier jaar vakgroepvoorzitter te zijn. Niet omdat ik dacht dan klaar te zullen zijn, maar omdat het volgens mij na acht jaar tijd is voor een nieuwe bestuurder.

'Nog voordat mijn tweede termijn op 1 januari 2018 afgelopen zou zijn, kwam de vraag of ik me kandidaat wilde stellen voor de portefeuille Gezonde dieren. LTO zocht daarvoor iemand die goed kan verbinden, zowel tussen de dierlijke sectoren onderling als tussen de veehouderij en maatschappij.'

Vervolgens nog een portefeuille erbij.

'Vorig jaar ging ik meedoen in een werkgroep die nadenkt over integriteit binnen de LTO-organisaties. Die werkgroep zocht een voorzitter die ook de landelijke portefeuillehouder Integriteit zou kunnen worden. Men vond mij de meest aangewezen kandidaat, onder meer omdat ik al landelijk actief was.

'Voordat ik de portefeuille accepteerde, heb ik wel aan de orde gesteld dat ik dan twee functies zou combineren. Het bestuur van LTO Nederland zag geen bezwaar. Wel is afgesproken dat ik meteen een van de portefeuilles loslaat, mocht er een keer belangenverstrengeling spelen.'

Wat houdt de portefeuille Integriteit in?

'Het gaat om drie vormen van integriteit. In de eerste plaats om bestuurlijke integriteit. Bijvoorbeeld, hoe ga je als bestuurder om met de kennis die je vertrouwelijk verwerft, of met het combineren van functies?

'Dan is er ook de integriteit in de werkorganisatie, van de mensen die in dienst zijn van LTO. En als derde de integriteit van de leden van de vereniging.'

Wat is uw taak en die van de werkgroep?

'Onze taak is om onderwerpen op de agenda te zetten en bespreekbaar te maken. En om gedragsregels op te stellen. Niet om in individuele gevallen een oordeel uit te spreken, ik word niet de rijdende rechter van LTO. De werkgroep zou wel een rol kunnen spelen bij meldingen van vermeende misstanden.'

Hoe oriënteert u zich als portefeuillehouder binnen de organisatie?

'Dat zal ik op verschillende manieren doen en daarvoor maken we ook een activiteitenplan.

'Binnenkort ga ik bijvoorbeeld naar een bijeenkomst van de dierlijke, plantaardige en multifunctionele platforms. Daar licht ik mijn portefeuille toe en gaan we met een casus aan de slag om te bereiken dat er één lijn is in de normen en waarden die we hanteren binnen de organisatie.

'Wellicht gaan we ook een webinar organiseren over integriteit waaraan onze leden via de computer kunnen deelnemen.'

Leeft het onderwerp integriteit?

'Ja, er komen geregeld vragen binnen bij mij en de werkgroep. Zo is enkele maanden geleden het Plan van Aanpak Mestfraude voor toetsing aan ons voorgelegd. We gaan aan de slag en gaandeweg zal er worden geleverd.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  24° / 17°
  10 %
 • Donderdag
  22° / 13°
  10 %
 • Vrijdag
  24° / 11°
  10 %
Meer weer