Boerendata+wordt+steeds+meer+waard
Achtergrond
© LLTB

Boerendata wordt steeds meer waard

Behalve voedsel produceert en distribueert de agrofoodsector ook steeds meer data. Maar welke mogelijkheden biedt dataficatie zoal voor boeren? Een Open Datalab Agro Food helpt dat ontdekken.

'Agrarische ondernemers moeten zich realiseren dat de data die zij verzamelen, in de toekomst misschien wel meer waard worden dan hetgeen zij produceren', stelt Marinus van Dee, Teammanager Vakmanschap & Ondernemerschap bij ZLTO. 'Daarom is het belangrijk dat boeren met dataficatie aan de slag gaan.'

Dat dataficatie kansen biedt voor de agrofoodketen kan iedereen zich tegenwoordig wel iets bij voorstellen. Met behulp van de informatie uit verschillende bronnen en systemen kunnen bedrijven hun bestaande processen optimaliseren en hun inzicht in de wensen en verwachtingen van klanten vergroten.

Tegelijkertijd vormt dataficatie de basis voor nieuwe verdienmodellen. Dit gaat mogelijk zelfs leiden tot radicale veranderingen in de bedrijfsvoering van individuele bedrijven en de inrichting van volledige ketens.

'We richten ons vooral het peloton in achtervolging op de kopgroep'

Lector Theo Thewessen

Leren en experimenteren

Theo Thewessen, lector Location Intelligence bij HAS Hogeschool, pleit al langere tijd voor de komst van een Open Datalab Agro Food. Adviesbureau ERAC voert momenteel een onderzoek uit naar de haalbaarheid van zo'n lab. In het kader van dit onderzoek wordt ook gesproken met vertegenwoordigers van ZLTO.

'Elke schakel in de keten verzamelt data over zijn eigen productieproces en probeert dit proces met behulp van die data bij te sturen en verder te optimaliseren', legt Thewessen uit. 'Sommige ondernemers zijn hierin al erg ver, maar bij anderen komt deze ontwikkeling net op gang. Daarom is het belangrijk dat alle bedrijven op laagdrempelig niveau kunnen oefenen met data. Een Open Datalab Agro Food kan hiervoor de perfecte leer- en experimenteeromgeving zijn.'

De lector geeft aan dat ook studenten en docenten hun voordeel kunnen doen met een datalab. 'Door hen in zo'n lab aan bedrijfsvraagstukken te laten werken, leren zij de impact en betekenis van data op bedrijfs- en ketenprocessen kennen. Dat is belangrijk voor de agrofoodsector in ons land', schetst Thewessen.

Grote verschillen

In de agrarische sector zijn flinke verschillen tussen bedrijven waar te nemen op het gebied van dataficatie. Boeren die zich bezighouden met precisielandbouw weten na een tijdje exact wat hun planten of dieren nodig hebben om optimaal te presteren. In veel gevallen leidt de data tot een hogere opbrengst en een betere kwaliteit.

Thewessen: 'Het gaat nog maar om een relatief kleine kopgroep. Wij willen ons daarom met name richten op het peloton dat in achtervolging is op deze kopgroep.'

Ook Van Dee geeft aan dat er nog een aantal praktische hobbels genomen moeten worden. 'Voor boeren is het bijvoorbeeld belangrijk dat zij het eigenaarschap van de data die zij produceren ook waarborgen, zodat zij er uiteindelijk ook de vruchten van kunnen plukken. Dit gebeurt onder andere via Joint Data.

Nieuwsgierigheid prikkelen

'Veel boeren moeten nog leren inzien hoe waardevol de data voor hen kan zijn in de toekomst. Het gebruiken en vergelijken van data prikkelt de nieuwsgierigheid, waardoor je automatisch bereid bent om er meer mee te gaan doen', vervolgt Van Dee.

'We moeten met elkaar zorgen dat data zodanig ontsloten wordt dat boeren gemakkelijker inzicht krijgen in hun bedrijfsvoering. Hiervoor hebben we binnen ZLTO reeds een aantal OPTI-datatools ontwikkeld. Nu nog kunnen veel boeren te weinig met alle beschikbare data. Het zou mooi zijn als we daar met elkaar verbetering in kunnen brengen', vindt Van Dee.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  3° / -2°
  20 %
 • Maandag
  4° / 2°
  40 %
 • Dinsdag
  4° / 0°
  10 %
Meer weer