Peentelers+willen+meer+van+elkaar+leren
Achtergrond
© Nieuwe Oogst

Peentelers willen meer van elkaar leren

De Peenacademie gaat komend jaar in Flevoland van start met in elk geval een groep gangbare telers en een groep biologische telers. Deze week was er veel belangstelling voor het initiatief van adviesorganisatie Delphy en vakblad v/d Grond tijdens een startbijeenkomst in Swifterbant.

In navolging van de Pootaardappelacademie en de Graanacademie geven ook peentelers te kennen dat ze willen starten met een eigen Peenacademie. Doel van de academie is dat telers in groepen zelf werken aan kennisontwikkeling over de teelt en bewaring van peen. De startbijeenkomst in Swifterbant werd afgelopen dinsdag bezocht door ruim tachtig, voornamelijk Flevolandse, peentelers.

De aanzet tot de Peenacademie is een initiatief van Delphy en vakblad v/d Grond. Peentelers betalen voor hun deelname aan de academie een bijdrage van 375 euro per jaar. De Europese Unie ondersteunt de Peenacademie voor een periode van drie jaar vanuit het Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Deze subsidie omvat volgens Delphy ongeveer 60 procent van de totale begroting.

Europese subsidie

Een voorwaarde voor de Europese subsidie is dat de Peenacademie in eerste instantie een regionaal karakter krijgt. Dat is de reden voor een start in Flevoland, legt Niek Vedelaar van Delphy uit. 'Van de 900 bedrijven in Nederland die peen telen, bevindt zich 36 procent in deze provincie, vandaar deze keuze.'

Zoals het nu lijkt, start de Peenacademie in 2018 met een groep biologische telers en een groep gangbare telers. Teeltspecialisten van Delphy verzorgen de begeleiding. Vedelaar stelt dat het voor de interactie het beste is om met maximaal vijftien tot twintig telers in één groep deel te nemen. Mochten zich meer telers aanmelden, dan is het volgens hem een optie om te kiezen voor verdere opsplitsing op basis van de grondsoort.

'Kennis is de basis om de teelt van peen rendabel te houden'

Niek Vedelaar van Delphy

Deelnemers aan de Peenacademie zullen in hun groepen vier tot vijf keer per jaar bij elkaar komen. De groepen bepalen voorafgaand hun eigen agenda, stelt Vedelaar. 'De eerste keer dat we bij elkaar komen, moeten we afstemmen welke thema's we willen bespreken. Verder kunnen we ervoor kiezen gezamenlijke excursies of demo's op te zetten en uit te laten voeren.'

Wegvallen productschappen

Goede aanleiding voor het starten van de Peenacademie is volgens Delphy en vakblad v/d Grond het ontwikkelen van voldoende kennis om de teelt van peen rendabel te houden. In Nederland zijn er zowel voor de gangbare als biologische peenteelt volop bedreigingen, maar ook kansen om van peen een succesvol gewas te maken. Vedelaar herinnert de in Swifterbant aanwezige telers er nog maar eens aan dat na het wegvallen van de productschappen nauwelijks nog praktijkonderzoek in peen wordt uitgevoerd.

Samen met zijn collega Marc Versprille somt Vedelaar kennisvragen op die interessant kunnen zijn voor verdere uitdieping. 'We zien een toename van de druk van grondgebonden ziekten en ook vormt de bestrijding van wortelvlieg steeds meer een uitdaging met een kleiner middelenpakket. Verder zullen veel telers op korte termijn willen voldoen aan de eisen van Milieukeur, dat levert ongetwijfeld knelpunten op.'

Versprille wijst erop dat een terugblik op het teeltseizoen 2017 voldoende prikkelende onderwerpen moet opleveren voor de Peenacademie. 'Door de droogte en de hitte aan het begin van het seizoen was sprake van een moeizame kieming. De verschillen in opkomst waren in de praktijk soms groot en vaak zagen we een relatie met de wijze van rugopbouw. Graag zou ik binnen de academie aan de slag gaan met zaken als optimaal zaaimoment, de beste voorbewerking en eventueel het gebruik van verschillende zaadfracties.'

Afeggen en aanaarden

Belangrijk item in vooral biologische peen is de mechanische onkruidbestrijding. De strategie aan het begin van het groeiseizoen bestaat veelal uit het afeggen en aanaarden van de peenruggen. Versprille: 'Er is een snelle ontwikkeling van beschikbare schoffelapparatuur. Het is goed om samen met de peentelers steeds te bekijken welke bewerking het beste resultaat geeft.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  7° / 2°
  90 %
 • Donderdag
  6° / 1°
  70 %
 • Vrijdag
  7° / 1°
  70 %
Meer weer