LTO+wijst+nieuwe+plannen+waterschapsheffingen+af
Nieuws
© Hoogheemraadschap Rjnland

LTO wijst nieuwe plannen waterschapsheffingen af

De nieuwste voorstellen voor aanpassing van het systeem van waterschapsheffingen deugen van geen kant. Ze leiden tot onterechte lastenverzwaringen. Boeren en tuinders hebben dat niet verdiend, stelt LTO Nederland.

Op verzoek van de Unie van Waterschappen (UvW) werkte de Commissie Aanpassing Belastingstelsel voorstellen uit voor aanpassing van het heffingsysteem. Die moeten het belastingstelsel van de waterschappen toekomstbestendiger maken.

Enkele weken geleden presenteerde de commissie een concepteindrapport. Daarin staan voorstellen voor het anders inrichten van zowel de watersysteemheffing als de zuiveringsheffing.

Verslechteringen

Alle betrokken partijen kunnen daarop reageren. LTO Nederland laat zich die kans niet ontnemen, aldus bestuurder Jakob Bartelds, want voor de land- en tuinbouw dreigen forse verslechteringen.

Een verhoging van de waterschapsbelasting voor boeren en tuinders is volgens Bartelds onterecht. 'De sector doet steeds meer om de kwaliteit van het water te verbeteren. Daardoor hoeft het waterschap minder te investeren en dat scheelt kosten.'

DAW

De LTO-bestuurder wijst onder meer op de inspanningen die de land- en tuinbouw pleegt via het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Daarin wordt samengewerkt met de Unie van Waterschappen.

'Steeds vaker realiseren we op gebieds- en perceelsniveau aanpassingen ten gunste van de lokale waterkwaliteit. Die aanpassingen hebben resultaat.' Volgens Bartelds houden de voorstellen geen rekening met de positieve effecten hiervan op de kwaliteit van het water.

Glastuinbouw

Ook de glastuinbouw loost steeds minder nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. 'Het is onterecht om dan als waterschap verontreinigingsheffingen te gaan opleggen aan de tuinders', aldus de LTO-bestuurder.

LTO Nederland wijst een eventuele verontreinigingsheffing op landbouwgrond af. 'Hoe maak je daarin onderscheid tussen natuurlijke verontreiniging als kwel of veenoxidatie of vervuiling die door de boer is veroorzaakt? En hoe kun je er als boer door goede maatregelen voor zorgen dat je geen heffing hoeft te betalen? Dat is allemaal niet uitgeschreven.'

Signaal afgeven

Volgens Bartelds is LTO Nederland faliekant tegen dergelijke aspecten in de voorstellen. 'Daarom geven we daar nu ook een duidelijk signaal over af.' Beter zou het volgens hem zijn om in principe vast te houden aan het bestaande systeem van waterschapsheffingen.

'Want dat is zo gek nog niet. Wel zitten er een paar weeffouten in, met name het optellen van de waarde van wegen en infrastructuur bij landbouwgrond. En de situatie dat voor natuurgronden veel te weinig heffing wordt betaald.'

Goede oplossingen

Juist voor die twee problemen staan goede oplossingen in de nieuwste voorstellen, meent LTO. 'Laten we daar gebruik van maken en die toepassen in het bestaande systeem. Dan kunnen we daarmee op een goede manier verder', aldus Bartelds.

Komende week heeft LTO bij de UvW een gesprek over de plannen van de Commissie Aanpassing Belastingstelsel. Daaraan doet ook Trienke Elshof, LTO-portefeuillehouder Ondernemen in een Gezonde Omgeving, mee.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  15° / 9°
  50 %
 • Zaterdag
  16° / 6°
  65 %
 • Zondag
  17° / 10°
  70 %
Meer weer