Boeren+mogen+meer+stikstof+gebruiken+op+maisland
Nieuws
© Zibo

Boeren mogen meer stikstof gebruiken op maisland

Boeren mogen op maisland op zand- en lössgrond in de provincies Noord-Brabant en Limburg 25 kilo extra stikstof voor alle meststoffen gebruiken. Dit mag alleen als er rijenbemesting wordt toegepast. Op zandgronden in andere provincies wordt de stikstofgebruiksnorm met 10 kilo per hectare verhoogd.

Agrarisch ondernemers met hogere gewasopbrengsten in 2016 mogen onder voorwaarden extra bemesten bovenop de huidige gebruiksnormen. Hiervoor zijn begin deze maand vier equivalente maatregelen opgesteld. De verhoging van de norm bij rijenbemesting is daar een van.

Voorwaarden

Aan het gebruik van de extra stikstof is wel een aantal voorwaarden verbonden. Zo moet onder meer de mais worden gezaaid op maximaal 12 centimeter van de plekken waar met apparatuur meststoffen zijn aangewend, moet het gebruik van geschikte apparatuur moet worden aangetoond via een factuur met vermelding van type en kenmerk van de apparatuur, datum en tijdstip, perceel en het type en de hoeveelheid van de gebruikte mest en moet het bedrijf medewerking verlenen aan de monitoring van de milieueffecten en een bijdrage betalen van 195 euro voor de kosten van monitoring.

De nieuwe stikstofgebruiksnorm voor mais op zand en löss komt in de provincies Noord-Brabant en Limburg uit op 137 kilo stikstof inclusief 25 kilo verhoging. Op de overige zandgronden wordt dat 150 kilo stikstof voor mais op zandgrond, inclusief de 10 kilo verruiming.

Aanmelden

Boeren of loonwerkers die gebruik willen maken van de ruimere stikstof- en fosfaatnormen kunnen zich tot 1 juni aanmelden op RVO.nl.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  8° / 2°
  10 %
 • Zaterdag
  11° / 4°
  20 %
 • Zondag
  8° / 4°
  20 %
Meer weer