Stapeling van regels werkt schaalvergroting in de hand

De stapeling van regels leidt ertoe dat de grote groep van middenbedrijven het steeds moeilijker krijgt en het werkt verdere schaalvergroting in de hand. Dat stelt ZLTO in de zienswijze op de ontwerpverordening Ruimte van provincie Noord-Brabant.

Stapeling+van+regels+werkt+schaalvergroting+in+de+hand
© ©TWAN WIERMANS FOTOGRAFIE

Het ingeslagen pad van alleen maar meer regels is een doodlopend spoor, volgens ZLTO. De verordening Ruimte is onderdeel van een totaalpakket aan maatregelen onder de noemer 'versnelling transitie veehouderij'.

Janus Scheepers, portefeuillehouder Ruimtelijke ontwikkeling bij ZLTO: 'Wij hebben nog steeds veel bedenkingen over dit pakket maatregelen; het stalderingsconcept, de extra eisen aan bestaande stallen, de verordening natuurbescherming en de mogelijke verhoging van het ambitieniveau van de BZV.'

Onder druk

Daarnaast willen Gedeputeerde Staten de deadline van de verordening Stikstof acht jaar naar voren halen. 'Dit alles zet de continuïteit van veel veehouderijen onder grote druk. Honderden bedrijven moeten eerder stoppen. En voor diegenen die wel verder gaan, betekent dit een substantieel inkomensverlies.'

GS willen zes stalderingsgebieden aanwijzen waarbinnen veehouders voor elke vierkante meter extra stalruimte elders 1,1 vierkante meter moeten slopen. Belangrijkste bezwaar van ZLTO blijft dat de stalderingskosten bij de ondernemer komen te liggen. De provincie denkt na over flankerend beleid, maar dat is nog niet concreet ingevuld.

Nimny-effect

'Daarnaast maken wij ons zorgen of gemeenten in de praktijk de rug recht houden voor deze bovengemeentelijke staldering', waarschuwt Scheepers voor het 'Nimby'-effect (Not in my backyard). 'We zien de bui al hangen dat er politieke discussies ontstaan bij elke vierkante meter uitbreiding terwijl er in een andere gemeente stallen gesloopt worden. Als staldering doorgaat, moet je dit in een bestuursovereenkomst met gemeenten vastleggen.'

Nu de verordening Ruimte toch aangepast wordt, heeft ZLTO meteen ook andere wensen voor het agrarische buitengebied bij het provinciebestuur voorgelegd. Zoals verruiming van de regels voor teeltondersteunende voorzieningen. Veel zachtfruittelers hebben, aansluitend aan het bouwblok, te weinig ruimte voor stellingen en trayvelden. Scheepers: 'Wij willen dat deze voorzieningen in bepaalde gebieden ook op afstand van het bouwblok mogelijk zijn.'

Kanttekeningen

ZLTO plaatst ook kanttekeningen bij het criterium grondgebondenheid in de melkveehouderij en de locaties voor mestverwerking. Boeren en tuinders kunnen tot 13 april een zienswijze indienen via de website van de provincie.

Bekijk meer over:

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  18° / 11°
  70 %
 • Zondag
  18° / 12°
  80 %
 • Maandag
  20° / 13°
  70 %
Meer weer