Boer+moet+niet+alleen+betalen+voor+ruimte+voor+rivier
Nieuws
© Dick van Doorn

Boer moet niet alleen betalen voor ruimte voor rivier

Momenteel worden door het Waterschap Limburg in het kader van Hoogwaterbeschermingsprogramma en aan de hand van de gehouden openbare informatiebijeenkomsten zogeheten voorkeursalternatieven opgesteld.

Hoe de uiteindelijke plannen er ook uit gaan zien, ze zijn niet onbespreekbaar voor LLTB, maar de kosten mogen niet afgewenteld worden op de ondernemers. 'De bedoeling is dat we naar een beschermingsniveau van 1:300 gaan, dus hooguit eens in de driehonderd jaar een overstroming', zegt Bert Vergoossen, projectleider belangenbehartiging bij LLTB. 'Een flink hoger beschermingsniveau, tot voor kort was dit nog eens in de vijftig jaar.'

Op maar liefst veertien plaatsen langs de Limburgse Maas, moeten de dijken aangepakt worden. Vergoossen: 'Dat betekent óf verhoogd en verbreed c.q. verstevigd worden óf verlegd worden. De laatste optie is natuurlijk het meest ingrijpend voor de ondernemers in het gebied.' Verleggen kan noodzakelijk zijn omdat de dijk momenteel bijvoorbeeld niet op een logische plek ligt, maar kan ook nodig zijn om de rivier meer ruimte te geven.

Dijken 500 meter opschuiven

Als voor de optie dijken verleggen wordt gekozen zal het erop neerkomen dat de winterdijken zo'n 500 à 600 meter opschuiven als dat nodig is. Dit betekent dan wel dat flink wat land- en tuinbouwbedrijven, onder meer in de omgeving Kessel-Baarlo, onbeschermd in de uiterwaarden komen te liggen.

Maar er zijn ook plannen om dijken rechtdoor te trekken. 'Zo kan het water nu bij hoogwater via een geul achter het gehucht Hout komen. Er is sprake van dat deze geul wordt afgesloten voor het Maaswater', aldus Vergoossen. 'Maar dan heb je natuurlijk nog minder ruimte voor de rivier.'

Bewoners geschrokken

Uit de drie besloten bijeenkomsten die er in januari zijn geweest blijkt dat de betrokken bewoners in het gebied erg geschrokken en terughoudend zijn. 'Dat is ook niet zo vreemd vind ik; in de eerste bijeenkomst zijn ze een beetje de stuipen op het lijf gejaagd. Daarin werd bijvoorbeeld aangegeven dat de dijk op sommige plaatsen wel anderhalve meter verhoogd moest worden en dat dit in 2020 volledig uitgevoerd moest zijn.'

Aan de andere kant willen de ondernemers, en zeker degenen die moeten verplaatsen doordat ze in de uiterwaarden komen te liggen, ook zo gauw mogelijk duidelijkheid over de uiteindelijke plannen.

Planschade

Vergoossen: 'Wij zeggen als LLTB dat de huidige plannen niet onbespreekbaar zijn, maar de kosten en alle vervolgschade mogen niet op de ondernemer afgewenteld worden. Degenen waarvan de bedrijfsgebouwen door het verleggen van de dijken geheel of gedeeltelijk onbeschermd tegen het water komen te liggen, moeten planschade ontvangen of anderszins gecompenseerd worden.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  8° / 2°
  10 %
 • Zaterdag
  11° / 4°
  20 %
 • Zondag
  8° / 4°
  20 %
Meer weer