Zuid-Holland wil boeren op kruidenrijk gras

Provincie Zuid-Holland wil gangbare melkveehouders stimuleren om bloem- en kruidenrijk grasland in te voeren in hun bedrijfsvoering. Zij ziet dit als een stapje in de richting naar meer biodiversiteit.

Zuid%2DHolland+wil+boeren+op+kruidenrijk+gras
© Red de rijke weide

Samen met boeren gaat de provincie onderzoeken hoe bloem- en kruidenrijk grasland in een gangbare bedrijfsvoering kan zorgen voor kostenbesparing en op de markt te gelde gemaakt wordt. Daarvoor houdt Zuid-Holland een innovatiebijeenkomst op 31 maart in Schipluiden, in samenwerking met het Louis Bolk Instituut.

95 procent van de melk in Nederland wordt geproduceerd op bedrijven met een gangbare bedrijfsvoering. Als de gangbare boer in beweging komt, dan zijn pas echt forse stappen te zetten in verduurzaming, stelt de provincie.

Voorloper

'Als natuur-inclusief boeren ergens kan, dan is het wel in Zuid-Holland. Deze provincie kan heel goed als voorloper gaan gelden op dit gebied. Hier zijn de bedrijven het kleinst, het meest extensief en is er de meeste weidegang', aldus Nils den Besten, namens de provincie organisator van de bijeenkomst.

Als natuur-inclusief boeren ergens kan, dan is het wel in Zuid-Holland

De aanleiding voor deze stap is een motie van Partij voor de Dieren die vorig jaar werd aangenomen door Provinciale Staten. Daarin wordt gesteld dat er nieuwe kennis beschikbaar is over aanleg, beheer, kosten en effecten van bloem- en kruidenrijk grasland en dat die kennis boeren helpt met innoveren.

Proeftuin

'Een volgende stap kan zijn dat dit ingepast wordt in een Proeftuin', aldus Den Besten. De provincie heeft 15 miljoen euro beschikbaar gesteld voor proeftuinen waarin gewerkt wordt aan duurzame innovaties die een wezenlijke verandering in de landbouw- en voedselketen brengen.

De Proeftuinstrategie komt voort uit het het Zuid-Hollandse verkenningstraject Platform Duurzame Landbouw dat in 2016 werd afgerond.

Friesland Campina

Om succesvol te worden met meer kruidenrijk grasland is ook een rol weggelegd voor Friesland Campina en adviseurs van agrarische toeleveranciers. Ook zij zullen in Schipluiden aanwezig zijn.

Bekijk meer over:

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  10° / 5°
  30 %
 • Vrijdag
  11° / 6°
  30 %
 • Zaterdag
  10° / 6°
  55 %
Meer weer