Ruim twee ton voor Drentse weide- en akkervogel

Gedeputeerde Staten van Drenthe trekken 220.000 euro uit om de weide- en akkervogel in Drenthe beter te beschermen. Het college legt begin volgend jaar een plan van aanpak voor aan Provinciale Staten dat is opgesteld door vijftien regionale partijen.

Ruim+twee+ton+voor+Drentse+weide%2D+en+akkervogel
© Eigen foto

Het plan bevat zeventien concrete maatregelen die, na instemming van Provinciale Staten, de komende drie jaar worden uitgevoerd. In vijf aangeduide gebieden wordt gestart met een predatiebeheerplan, op basis van een protocol predatiebeheer. Daarnaast komen er vier gebieden waar met inzet van een maatregelenmakelaar gericht wordt gewerkt aan samenwerking tussen partijen.

Statenleden Henk Nijmeijer (GroenLinks), Maaike Bakker (PvdA) en Jan Luuk Stel (VVD) dienden in maart een motie in na een noodkreet van vrijwillige vogelwachters dat de situatie voor akker- en weidevogels in Drenthe nijpend is.
De motie riep op tot een provinciaal programma voor behoud van de akker- en weidevogels in Drenthe. Deze oproep werd door alle Statenleden omarmd.

Symposium

In een weidevogelsymposium werd daarop kennis uitgewisseld en hebben betrokken partijen gesproken over mogelijkheden om het tij te keren. De uitkomsten van het symposium vormden de basis van het voorliggende plan van aanpak. Gedeputeerde Henk Jumelet: 'De partners zetten vanuit verschillende achtergronden en belangen samen de eerste stap op weg naar een totaalaanpak.'

Een flexibele pot moet de organisaties ruimte geven om gedurende het seizoen compensatie te bieden aan gebruikers van grond voor maatregelen die nodig zijn voor herstel en behoud van populaties. Ook komt er aandacht voor educatie en draagvlak en een meer gestructureerde aanpak van monitoring. Ruimte in de regelgeving wordt benut om maatwerk en innovatieve aanpakken mogelijk te maken.

Uitvoering

Tot slot wordt bekeken in hoeverre bestaand beleid moet worden bijgesteld en welke mogelijkheden er zijn om via natuur inclusieve landbouw bij te dragen aan herstel van de akker- en weidevogelpopulaties. De betrokken partijen komen op regelmatige basis bij elkaar om de uitwisseling te bevorderen en toe te zien op de uitvoering van het plan van aanpak.

Partners

Het plan van aanpak wordt ondersteund door de Agrarische Natuur Vereniging Drenthe, Drents Collectief, Drents Particulier Grondbezit, Stichting Het Drentse Landschap, Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid, Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, Landschapsbeheer Drenthe, LTO Noord, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Vereniging Drentse Boermarken, Vrijwillige weidevogelgroepen, Werkgroep Avifauna Drenthe, Werkgroep Grauwe Kiekendief en provincie Drenthe.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  26° / 13°
  0 %
 • Woensdag
  29° / 14°
  0 %
 • Donderdag
  31° / 16°
  0 %
Meer weer