Ruimte+voor+zonnepark+langs+Oude+Rijn
Nieuws
© Ivarem

Ruimte voor zonnepark langs Oude Rijn

Het college van burgemeester en wethouders in Alphen aan de Rijn heeft plekken aangewezen om zonneparken mogen worden aangelegd, onder meer in het gebied tussen de N11 en de Oude Rijn en op percelen in het sierteeltgebied die een andere functie krijgen.

LTO Noord-afdeling Alphen-Nieuwkoop beraadt zich op een standpunt. ‘Wat we in elk geval moeten voorkomen is dat verrommeling van het buitengebied ontstaat,’ stelt voorzitter Wim Kelder.

Volgens Alphen aan de Rijn zijn zonneparken nodig om de gemeentelijke doelstelling op duurzaamheidgebied te halen. 'In 2020 willen we 14 procent van onze energie duurzaam opwekken', zegt D66-wethouder Ed de Leest in een reactie in het Algemeen Dagblad.

Inspraak

De keuzes voor de genoemde locaties moet nog wel worden voorgelegd aan de provincie. Het ruimtelijk plan gaat wel al de inspraak in, om het oordeel van de inwoners te achterhalen.

Kelder zegt niet op voorhand tegen zonneparken te zijn. ‘Voor sommige agrarische ondernemers kan het een sterke neventak zijn.’

Zorgvuldig

Wel moet volgens hem zorgvuldig worden gekeken naar geschikte locaties. ‘Zonneparken in het landelijk gebied gaan vaak ook ten koste van het landbouwareaal.’

Daarom gaat de voorkeur van de LTO Noord-afdeling eerst uit naar het benutten van capaciteit op daken in bedrijventerrein en op agrarische bedrijven. ‘Niet alle daken zijn ervoor geschikt,’ meent De Leest.

Aantrekkelijk

Het beleidstuk moet ook nog ter bespreking aan de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn worden voorgelegd, stelt Marjon Verkleij, raadslid voor het CDA en ook deel uitmakend van het afdelingsbestuur van LTO Noord.

'Politieke partijen kunnen de argumenten ingebracht door inwoners en belangenorganisaties laten meewegen in hun besluit om dit collegevoorstel wel of niet goed te keuren', zegt Verkleij. 'Die inspraak kan ook ook nog leiden tot aanscherping van de criteria, bijvoorbeeld ten aanzien van het gebruik van landbouwgrond of toegestane locaties.'

Windturbines

Wat betreft de duurzame ambities, meldt de gemeente verder op haar site dat de windturbines langs de N11 dit najaar verdwijnen. Door het uitblijven van subsidies zou het voor de exploitant Prodeon economisch niet langer rendabel zijn om ze te laten staan.

Weer

 • Maandag
  19° / 11°
  20 %
 • Dinsdag
  20° / 10°
  20 %
 • Woensdag
  21° / 12°
  50 %
Meer weer