%27Zerostal+maakt+sector+toekomstbestendig+en+rendabel%27
Interview
© Agrifirm

'Zerostal maakt sector toekomstbestendig en rendabel'

Twee weken na de lancering van de Zerostal maken de ontwerpers Agrifirm Exlan en Sweco bekend dat er in 2017 een demo-exemplaar op praktijkschaal wordt gebouwd. Peter Schepers, adviseur Milieu bij Agrifirm Exlan, licht de stal toe.

Waar staat Zerostal voor?

'De Zerostal is een stal zonder emissies, die energieneutraal is, reststromen hergebruikt, zorgt voor een optimaal stalklimaat voor de varkens en daarmee het dierenwelzijn bevordert. Het is ons antwoord op de maatschappelijke uitdagingen waar de varkenshouderij voor staat: het tegengaan van overlast van geur, fijnstof, ammoniak en risico's voor de volksgezondheid.'

Waarom ontworpen jullie de stal?

'Er is veel maatschappelijke weerstand tegen de varkenshouderij. Dat heeft te maken met hoe mensen varkensstallen ervaren en hoe de dieren worden gehouden.

'Wij wilden een stalconcept neerzetten waarmee de sector de toekomst het hoofd kan bieden. Een stal die prettig is voor de omgeving, de ondernemer en het varken. We moeten weg uit discussies over hinder die mensen ervaren van varkensstallen.'

Hoe bereikt u dat?

'We zijn blanco begonnen met het ontwerp. Nu staat er een stal op papier met een heel natuurlijke vorm die door de gebruikte materialen wegvalt in het landschap.

'In de stal worden verschillende beproefde technieken, onder andere uit de gezondheidszorg, toegepast voor een optimaal stalklimaat en een natuurlijke leefomgeving met verschillende functiegebieden. De stal is energieneutraal en zonder emissies.'

Dat klinkt erg industrieel?

'Dat klopt. Het lijkt misschien ook tegenstrijdig, maar door zoveel verschillende technieken toe te passen schep je voor vleesvarkens optimale mogelijkheden voor natuurlijk gedrag.

'In de stal passen we ook de nieuwste sensortechnologie toe. En we zijn in gesprek met een bedrijf over het slim koppelen van al de data. Die datastroom draagt bij aan transparantie en vertrouwen in de sector, is mijn overtuiging.'

Wat zijn de kosten per varkensplaats?

'Het doel was het ontwerpen van een toekomstbestendige stal op basis van een rendabele businesscase. De verwachting is dat de stal ongeveer een derde duurder zal uitvallen dan een gangbare.

'De meerkosten kun je terugverdienen door het vlees in een concept te verkopen. Er is een ondernemer bij wiens filosofie de stal goed aansluit en die hem wil gaan bouwen.'

Weer

 • Zondag
  20° / 13°
  50 %
 • Maandag
  19° / 11°
  20 %
 • Dinsdag
  20° / 10°
  20 %
Meer weer