Boeren+Schiermonnikoog+gaan+extensiveren
Nieuws
© NVT

Boeren Schiermonnikoog gaan extensiveren

Melkveehouders van Schiermonnikoog hebben besloten hun bedrijven te extensiveren. Zo willen zij de druk op de natuur op het Waddeneiland verminderen en de biodiversiteit bevorderen.

Dat hebben de melkveehouders maandag bekengemaakt op een mini-symposium over de toekomst van de melkveehouderij op Schiermonnikoog.

De aanleiding voor het besluit van de melkveehouders is het besef dat hun huidige landbouwpraktijk niet verenigbaar is met strengere milieuwetgeving en economische randvoorwaarden op de lange termijn.

Het risico op problemen is niet alleen aanzienlijk voor agrarische ondernemers, maar ook voor natuur en biodiversiteit. Daarom is het noodzakelijk dat de ondernemers naar een nieuw, extensief businessmodel groeien.

Financiering

De melkveehouders zijn bereid om gezamenlijk te verduurzamen en te extensiveren. Het vergt echter wel externe inspanning en financiering om de overgang naar een gezond nieuw businessmodel mogelijk te maken.

Ook een brede groep stakeholders - overheid, banken en natuurorganisaties - staat positief tegenover een nieuw businessmodel. Indien de boeren inderdaad stappen zetten om te extensiveren, zijn zij bereid om hierin te participeren.

Zuivellijn

De haalbaarheidsstudie heeft bovendien een basis gelegd voor een multi-stakeholderovereenkomst, die waarschijnlijk eind 2016 bekrachtigd wordt. Het is voor het eerst dat melkveehouders samen met stakeholders zich gezamenlijk inzetten voor verduurzaming van regionale melkproductie.

In een haalbaarheidsstudie uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut en D&U Advies zijn twee kansrijke scenario’s naar voren gekomen: omschakelen naar biologische bedrijfsvoering met of zonder een eigen uivellijn dan wel extensiveren met een zuivellijn.

Dit zijn modellen die ook op de lange termijn economisch perspectief bieden voor alle ondernemers mits goede onderlinge afstemming. Extensiveren is een zeer ingrijpende stap voor melkveehouders en dat verdient dus een degelijke onderbouwing.

Weer

 • Dinsdag
  18° / 9°
  20 %
 • Woensdag
  15° / 11°
  50 %
 • Donderdag
  16° / 7°
  20 %
Meer weer