%27Natuurinclusief+schrikt+af%27
3 stellingen
© Het Hoge Noorden

'Natuurinclusief schrikt af'

Nog vrijwel niemand is bezig met natuurinclusieve landbouw, ook erfbetreders niet. Dat merkt voorzitter Alex Datema van de landelijke collectievenorganisatie Boerennatuur.nl. Hij sprak deze week tijdens een debat over de keuzes en ontwikkelingen in het boerenland. Datema reageert op drie stellingen.

1De keuzevrijheden voor natuurinclusieve boeren zijn te beperkt.

'Het wordt tijd dat we binnen de landbouw een andere richting inslaan: niet meer, maar anders en beter produceren. De beperkingen om dit te realiseren zijn met name de mensen rond de agrarisch ondernemer.

'Iemand die koers wil zetten naar natuurinclusieve landbouw, wordt daarin afgeremd door zijn of haar omgeving, zoals collega-boeren en adviseurs. Er is nog vrijwel niemand mee bezig en het zit ook nog niet in het hoofd van de adviseurs en erfbetreders. Hier zit dus met name de beperking.'

2Vernieuwing en handelsgeest zijn onmisbaar voor natuurinclusief boeren.

'In de land- en tuinbouw is veel kennis en innovatiekracht aanwezig waardoor in de afgelopen decennia de productie per oppervlakte sterk is toegenomen. Die wetenschap en innovatie moeten we nu richten op natuurinclusieve landbouw.

'Iedere boer moet strategische bedrijfskeuzes maken en zich bewust zijn van het belang van die keuzes voor biodiversiteit, milieu en leefomgeving. Dat is natuurinclusief boeren. De markt kan daarin ook een belangrijke rol spelen en de overheid kan bijspringen door goed te faciliteren.'

3Natuurinclusieve landbouw is de toekomst van de landbouw in Nederland.

'Als landbouw zul je wel moeten, of je het nu leuk vindt of niet. De term 'natuurinclusief' vind ik trouwens niet goed. Het accent ligt daarbij te veel op 'natuur’' en dat schrikt veel boeren af. Als je uitlegt dat het erom gaat dat je meer rekening houdt met biodiversiteit, het milieu en de omgeving, dan snappen boeren beter wat je bedoelt.

'Natuurinclusieve landbouw is ook meer dan agrarisch natuurbeheer, waar we ons als Boerennatuur.nl op richten. Natuurinclusieve landbouw is wat mij betreft de toekomst, maar om dat te bereiken is nog wel een koerswijziging nodig. Het vergt een andere manier van denken. Kijk bijvoorbeeld naar de manier waarop nu weer met fosfaatrechten wordt omgegaan.

'Iedereen zoekt naar mogelijkheden om efficiënter de productie op te voeren. Maar het gevaar is dan dat je over enkele jaren weer tegen de volgende productiebeperkende maatregen oploopt.'

Weer

 • Donderdag
  5° / 2°
  40 %
 • Vrijdag
  6° / -1°
  40 %
 • Zaterdag
  7° / 5°
  20 %
Meer weer