Handelsakkoorden+kunnen+kostprijs+in+EU+benadelen
5 vragen
© Nieuwe Oogst

Handelsakkoorden kunnen kostprijs in EU benadelen

De Tweede Kamer praat volgende week in aanloop naar de Handelsraad van de Europese Unie over de handelsakkoorden die Brussel sluit met landen buiten haar grenzen. TIPP, het handelsverdrag met de Verenigde Staten, is een bekende, maar er zijn er meer. LTO benadrukt dat die vooral niet de kostprijs mogen benadelen.

1Om welke handelsakkoorden gaat het?

De EU heeft met ruim vijftig landen akkoorden gesloten, zoals Zuid-Korea, Zwitserland en Marokko. Er wordt nu onderhandeld met de VS, Canada, Japan, Vietnam en Filippijnen en er staan meer handelsakkoorden op stapel. Brussel heeft het mandaat om die namens de 28 lidstaten af te sluiten.

2Waarom is Nederland voor de akkoorden?

Het agrofoodcluster heeft een netto handelsoverschot van ruim 30 miljard euro. Ruim twee derde van alle producten die Nederlandse boeren en tuinders produceren worden naar het buitenland geëxporteerd. Het afsluiten van handelsakkoorden is dus in principe goed voor de Nederlandse boer en tuinder.

3Maar is iedereen ermee gebaat?

Per land en sector kunnen de belangen flink uiteenlopen. Zo is een hoge graanprijs goed voor de akkerbouwers, maar slecht voor veel veehouders (hoge voerkosten).
TTIP bijvoorbeeld is een kans voor de sierteelt, zaden/pootgoed, glasgroenteteelt en de melkveehouderij, maar een bedreiging voor de vleessectoren, met name varkenshouderij, pluimveehouderij en vleesveehouderij.

4Hoe staat LTO Nederland erin?

LTO pleit ervoor dat ook per deelsector wordt gekeken naar de gevolgen van handelsakkoorden en dat er zo nodig passende maatregelen worden genomen.
Belangrijk argument tegen het aangaan van handelsakkoorden is dat Nederlandse boeren en tuinders veelal geconfronteerd worden met hogere productie-eisen. Voorbeelden zijn dierenwelzijn, gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en antibiotica.
Deze eisen komen voort uit nationale regelgeving, bovenop Europese wetgeving. Dit geeft Nederlandse agrariërs een kostprijsnadeel, omdat kosten van grond, arbeid en input hier vaak hoger zijn dan elders. Dit is volgens LTO een vorm van oneerlijke concurrentie.

5Wat is hieraan te doen?

LTO vindt dat er per deelsector gekeken moet worden naar passende maatregelen om deze vorm van concurrentie teniet te doen. Dat kan door productcategorieën te benoemen als 'gevoelig'. In de internationale spelregels voor handelsoverleg betekent dat er voor zulke producten importheffingen mogen worden gehanteerd. In ruil daarvoor moeten wel tariefvrije contingenten worden geboden. Dit is onderdeel van de onderhandelingen.

Weer

 • Zondag
  20° / 13°
  50 %
 • Maandag
  19° / 11°
  20 %
 • Dinsdag
  20° / 10°
  20 %
Meer weer