Financiering+FloraHolland+op+de+schop
Achtergrond
© FloraHolland

Financiering FloraHolland op de schop

Bloemenveiling FloraHolland legt de ledenvergadering deze zomer een nieuwe financieringsvorm voor de coöperatie voor. 'Die is op een modernere leest geschoeid dan de huidige.'

Onder het mom dat niets stilstaat, en dat leden, FloraHolland zelf en de financiële omgeving veranderen, is FloraHolland vorig jaar begonnen met de opzet van een nieuwe financiële structuur voor de coöperatie. De aanleiding voor de verandering was onder andere de nieuwe strategie, FloraHolland 2020, waarmee de veiling een nieuwe weg is ingeslagen.
FloraHolland brengt de komende jaren de kosten met een derde omlaag, wil vastgoed afstoten en gaat onder andere investeren in het programma World Flower Exchange. De bloemenveiling wil daarbij een financieringsstructuur die snel en efficiënt meebeweegt met de uitvoering van de strategie.
Een andere reden voor de wijziging is de houding van de banken. Die willen met minder risico's geld uitlenen. De banken - in dit geval Rabobank, ING, ABN Amro en Deutsche Bank - gaan steeds meer voor kortlopende financiering en zetten druk op aflossingen. Daar wil FloraHolland op inspelen.
Verder heeft de veiling te maken met veranderende leden. 'Die worden groter, internationaler en handelen vaker direct', zegt een woordvoerder van de veiling.
Grote leden hadden anderhalf jaar geleden veel moeite met de huidige financieringsstructuur. FloraHolland leed in 2013 een verlies van 15,6 miljoen euro, waarna de veiling de ledenlening gebruikte om de exploitatieverliezen weg te werken. Dat leidde toen tot protest.

Principe

Bij de aankondiging van de nieuwe financieringsstructuur zei toenmalig financieel directeur Rens Buchwaldt al dat één belangrijk principe sowieso overeind zou blijven staan: 'Ledenfinanciering is het fundament van de coöperatie.' In de nieuwe plannen is dat principe gehandhaafd, maar wel in een nieuw jasje gegoten.
Leden van FloraHolland betalen nu nog een liquiditeitsbijdrage, maar die verdwijnt. In plaats van de ledenlening en de participatiereserve - de laatste wordt nu gevuld uit winsten van FloraHolland - komt er een certificatenstelsel.
De coöperatie blijft, zoals nu ook gebeurt, 1 procent van de ledenomzet inhouden. Dit geld vloeit naar het certificaat A van een lid, tot een maximum van 20.000 euro. Het bedrag dat een lid opbouwt op het certificaat A blijft onderdeel van het eigen vermogen van FloraHolland en krijgt een teler pas terug als hij zijn lidmaatschap beëindigt.
Als het maximum van 20.000 euro is bereikt, bouwt een lid daarna certificaat B op. Zoals bij de huidige ledenlening wordt een jaarlaag van dit certificaat in principe na acht jaar uitgekeerd aan het lid. In principe, want die uitkering is afhankelijk van hoe het is gesteld met het vermogen van FloraHolland.
De veiling heeft zichzelf opgelegd dat het risicodragend vermogen tussen 45 en 55 procent van het totale vermogen moet zijn. Zakt het percentage onder de 45, dan treedt een uitkeringsstop van certificaat B in. Komt het risicodragend vermogen boven 55 procent, dan kan de directie voorstellen om een extra jaarlaag van certificaten B naar de leden te laten vloeien. 'Daarmee gaat FloraHolland van de huidige verliesdekking naar een vermogensdekking', stelt de woordvoerder.
In de participatiereserve van FloraHolland zit 20 miljoen euro van niet-actieve leden. De bloemenveiling wil hiervan af en gaat in acht jaar dat bedrag aan ze terugbetalen. Door het geld dat in de certificaten A is vastgelegd als basis te nemen en het aandeel van niet-actieve leden weg te laten vloeien versterkt FloraHolland het eigen vermogen, is de gedachtegang. 'Het maakt het bedrijf flexibeler.'
In de nieuwe financieringsstructuur heeft de veiling zichzelf meer regels opgelegd. De solvabiliteit, de mate waarin het bedrijf bij liquidatie kan voldoen aan de financiële verplichtingen bij verschaffers van vreemd vermogen, moet bijvoorbeeld minimaal 30 procent zijn. Eind 2014 was de solvabiliteit van FloraHolland 23,4 procent. Het aandeel risicodragend vermogen lag toen op 49,4 procent.

Lidmaatschap

De bloemenveiling is eveneens van plan de ledenadministratie te vereenvoudigen. Tot nu toe werden firmanten in vof's en maatschappen als individu lid van de coöperatie; bv's en nv's als bedrijf. FloraHolland gaat iedereen over één kam scheren: lid ben je als bedrijf.

Weer

 • Maandag
  8° / -1°
  25 %
 • Dinsdag
  9° / -1°
  20 %
 • Woensdag
  9° / -1°
  10 %
Meer weer