Farmwalk+voor+goed+graslandgebruik
Nieuws
© Nieuwe Oogst (Arno de Snoo)

Farmwalk voor goed graslandgebruik

Het is zinvol om nu al een bezoek te brengen aan de percelen en na te denken over graslandgebruik en bemesting, adviseert het Ruwvoerplatform. Een Farmwalk, waarbij de veehouder een rondgang maakt over zijn percelen, is aan te raden.

Melkveehouders krijgen op die manier beter inzicht. Het is goed om alvast na te denken over op welke percelen de hoogste opbrengsten worden verwacht. En op welke percelen is de verwachting lager?

Hoe gaat de veehouder op die percelen om met de bemesting? Waar gaan ze weiden en waar maaien?

Opwarmen

Sommige percelen zullen sneller opwarmen dan andere. Op percelen die al betrekkelijk snel opwarmen is bemesting in twee keer een goede optie.

Ook kan de veehouder alvast nadenken over hoe hij het vanggewas wil onder werken. Het Ruwvoerplatform vindt het wenselijk om het vanggewas vijf tot acht weken voor het maïsseizoen onder te werken zodat de mineralisatie van gewasresten tijdig op gang komt.

Natte percelen

Hierbij moet enerzijds wel rekening worden gehouden met het gewasstadium en anderzijds moet het land wel klaar zijn voor berijden.

'Probeer bij (grote) plasvorming voor de korte termijn het water van met greppeltjes af te voeren. Hiermee kan bewerkbaarheid van dergelijke plekken aanzienlijk worden vervroegd', luidt het advies van Ruwvoerplatvorm.

Geduld hebben

Op plekken waar het grondwater lang hoog blijft staan, is het van belang geduld te hebben met de eerste bodembewerking en het berijden van het perceel.

Weer

 • Woensdag
  13° / 4°
  30 %
 • Donderdag
  10° / 2°
  20 %
 • Vrijdag
  10° / 2°
  10 %
Meer weer