Onderzoek+waterkringloopsluiting
Nieuws
© Jeroen Noot

Onderzoek waterkringloopsluiting

Zes tulpenbroeiers uit Westfriesland onderzoeken hoe zij met een gesloten watersysteem voor het voedingswater van de tulpen kunnen voldoen aan de emissie eisen.

Dit is een stap in de zoektocht naar reductie van emissies naar het oppervlaktewater, een van de uitdagingen waar de bloembollensector voor staat. Uiterlijk in 2027 moet de emissie terug gebracht zijn naar 0.

Proeftuin Zwaagdijk heeft de watersystemen in kaart gebracht en de eerste metingen verricht. Dat leverde waardevolle informatie op, maar ook nieuwe vragen.

Vervolgproject

Op basis van de eerste metingen is daarom een vervolgproject gestart, dat met financiële ondersteuning vanuit AgriVizier en de Greenport NHN wordt uitgevoerd. TNO Watertreatment en WUR Glastuinbouw zijn eind juli gestart met de uitvoering.

Uiteindelijk moet er een onderbouwd advies komen over de installaties die nodig zijn om waterkringloopsluiting te realiseren

Delen

De resultaten van de onderzoeken van de zes tulpenbroeiers worden gedeeld met de hele sector zodat andere tulpenbroeiers objectief inzicht hebben in de beste methoden en de kosten die hiervoor noodzakelijk zijn.

Weer

 • Maandag
  6° / -3°
  20 %
 • Dinsdag
  9° / 4°
  20 %
 • Woensdag
  7° / 3°
  10 %
Meer weer