Plan+Noord%2DBrabant+mag+best+tandje+scherper
Nieuws
© Noord-Brabant

Plan Noord-Brabant mag best tandje scherper

ZLTO heeft weinig kritiek op het ontwerp Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 (PMWP) van de provincie Noord-Brabant. Wel mag het allemaal al wat concreter, stelt de organisatie, en via een programmatische aanpak.

Om de milieu- en waterdoelen te bereiken, wil de provincie loslaten wat kan en strikte regels vervangen door meer flexibele kaders; iets dat ZLTO waardeert.

Programma's

Wat nog aandacht vraagt, zo blijkt uit de reactie, is het globale karakter van het plan. ZLTO stelt de provincie voor te komen tot een meer programmatische aanpak en doet daarvoor ook concrete voorstellen.

Zo kan de vermindering van emissies van nutriënten naar grond- en oppervlaktewater plaatsvinden via het provinciebrede programma Brabant BEWUST.

Schoon Water

Voor vermindering van emissies van gewasbeschermingsmiddelen naar grond- en oppervlaktewater verdient het vervolgtraject van het project Schoon Water Brabant aanbeveling, aldus ZLTO.

Verder ontwikkelt ZLTO met diverse partners programma’s die streven naar een circulaire organische economie en worden kringloopprojecten ontwikkeld die een duurzaam bodembeheer nastreven.

Asbest en reststromen

Andere concrete adviezen aan het college van Gedeputeerde Staten richten zich op het stimuleren van asbestsaneringen, de verwaarding van reststromen en de productie van biomineralen.

Volgens ZLTO is deze aanpak volledig in lijn met de titel van het plan: ‘Sámen naar een duurzaam gezonde en veilige leefomgeving in Brabant’.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  23° / 8°
  10 %
 • Woensdag
  21° / 10°
  50 %
 • Donderdag
  17° / 13°
  70 %
Meer weer