Controles+HHNK+op+erfafspoeling
Nieuws
© Hollands Nooderkwartier

Controles HHNK op erfafspoeling

Steeds meer veehouders in het werkgebied van hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier (HHNK) houden zich aan de richtlijnen van erfafspoeling. Tot juni houdt het waterschap weer controles.

Steekproefsgewijs worden circa 1800 veeteeltbedrijven tussen het Noordzeekanaal en Texel bezocht om te controleren of veehouders maatregelen treffen om te voorkomen dat mest of veevoer het oppervlaktewater vervuilen.

De meeste veehouders zijn zich hiervan bewust, stelt HHNK. Uit de inspectie van 2014 blijkt dat 80 tot 90 procent van de veehouders zich aan de richtlijnen houdt. 'We zien de stijgende lijn ten opzichte van voorgaande jaren graag verder stijgen.'

Richtlijnen

Tijdens het onaangekondigde bezoek kijkt de controleur naar de inrichting van het erf: of mest en veevoer volgens de wettelijke richtlijnen opgeslagen zijn. Dat betekent bijvoorbeeld dat mest en veevoer minimaal 5 meter van het talud van een sloot ligt en er geen afvoersystemen naar de sloot lopen.

Om de waterkwaliteit te testen nemen de controleurs van HHNK zo nodig proefmonsters van het water op het erf en in de omringende sloten. We stemmen hierbij af met de regionale uitvoeringsdiensten (RUD's).

Weer

 • Zondag
  13° / 13°
  90 %
 • Maandag
  13° / 8°
  20 %
 • Dinsdag
  13° / 7°
  40 %
Meer weer