Beleid+huisvesting+seizoenskrachten+werkt
Nieuws
©

Beleid huisvesting seizoenskrachten werkt

De verruiming van de huisvesting van tijdelijke arbeidskrachten bij agrarische bedrijven in het buitengebied heeft geholpen.

Dat concludeert provincie Noord-Holland uit een quickscan onder gemeenten. Die zijn positief over de wijziging van de structuurvisie uit 2013.

Een belangrijk aandachtspunt is dat voor hulpdiensten zichtbaar moet zijn dat er bewoning is. Het is aan gemeenten om te zorgen voor de (brand)veiligheid van de huisvesting en registratie in het bevolkingsregister.

Agrarisch bouwperceel

Met deze quickscan is een blik gegeven op het gebruik van de mogelijkheid om tijdelijke werknemers te huisvesten op een agrarisch bouwperceel, geeft de provincie aan.

Het doel van deze wijziging was om een belemmering voor gemeenten weg te nemen om tijdelijke werknemers te huisvesten.

Wijziging

Het kan gaan om nieuwe bebouwing, maar ook een functiewijziging van bijvoorbeeld een boerenschuur van agrarisch naar een woonfunctie. Er zijn drie voorwaarden waaraan het bestemmingsplan moet voldoen.

Naast de eis dat het binnen het bouwperceel moet plaatsvinden, moet de huisvesting ook nodig zijn voor agrarische bedrijfsvoering en een ondergeschikte functie zijn aan de agrarische bedrijfsvoering.

Rol provincie

Deze eisen zijn toegevoegd om te voorkomen dat er (grote) logiesbedrijven worden gevestigd op agrarische bouwpercelen. De provincie heeft een ruimtelijke rol in de regelgeving rondom tijdelijke werknemers en stimuleert gemeentelijke samenwerking waar nodig.

Weer

 • Zaterdag
  12° / 0°
  10 %
 • Zondag
  13° / 3°
  20 %
 • Maandag
  15° / 3°
  20 %
Meer weer