Geen+samenvoeging+rwzi%27s+West%2DOverijssel
Nieuws
© Groot Salland

Geen samenvoeging rwzi's West-Overijssel

In de jaren 2015 - 2025 voegt waterschap Groot Salland geen rioolwaterzuiverings- installaties (rwzi’s) samen. Dat is over deze periode van tien jaar aanzienlijk goedkoper dan wel samenvoegen.

Dat voornemen staat in het Integraal Zuiveringsplan van het waterschap. Dat voorziet in het toekomstbeeld van de negen rioolwaterzuiverings- installaties (rwzi’s) van Groot Salland voor de periode 2015 - 2025.

Hierbij is ook gekeken naar nabijgelegen rwzi’s van andere waterschappen. Na 2025 overweegt het schap opnieuw of centraliseren van rwzi’s kansen biedt.

Kampen volbelast

RWZI Kampen wordt uitgebreidd omdat de installatie volbelast is en het de verwachting is dat de hoeveelheid afvalwater vanuit huishoudens en industrie nog toeneemt.

De lozing van stikstof en fosfaat van rwzi Raalte wordt verder terugdringen door de werking van de installatie te optimaliseren. Hiervan het effect meten op de kwaliteit van het water in de Raalterwetering.

Dat is noodzakelijk om uiterlijk in 2027 te voldoen aan de dan geldende normen volgens de Kader Richtlijn Water.

Besturingsinstallaties

Bij vervanging van besturingsinstallaties op meerdere rwzi’s gaat Groot Salland de de procesregelingen optimaliseren. Verder treft het schap maatregelen zodat aanvullende metingen van stikstof en fosfaat uit te voeren zijn.

De gasmotoren op de rwzi’s in Zwolle en Deventer worden aangepast om elektriciteit op te wekken uit biogas in verband met nieuwe emissie-eisen.

Grondstoffen en energie

Het waterschap zal zich ook de komende jaren blijven inspannen om meer waardevolle grondstoffen en meer energie uit het afvalwater te halen. Hiervoor gebruiken we innovatieve technieken en werken samen met het bedrijfsleven en onderzoeksinstituten.

Aan het algemeen bestuur van het Waterschap Groot Salland wordt tijdens de vergadering op 18 december 2014 voorgesteld om het Integraal Zuiveringsplan vast te stellen.

Weer

 • Maandag
  8° / -2°
  60 %
 • Dinsdag
  8° / -3°
  10 %
 • Woensdag
  8° / -1°
  30 %
Meer weer