Saldo bij beweiden hoger

Het saldo op melkveebedrijven die hun koeien beweiden ligt 0,70 euro per 100 kilo melk hoger dan die van bedrijven die geen weidegang toepassen. Dat meldt Countus.

Op bedrijven die weiden is het saldo 27,62 euro en op de bedrijven die hun koeien op stal hebben staan 26,92 euro. Dit verschil wordt vooral bepaald door een hogere melkprijs (+ 0,42 euro) en door lagere voerkosten (- 0,45 euro). De lagere voerkosten komen vooral door een lager gebruik van structuurarm voer en een lagere krachtvoerprijs van 0,50 euro per 100 kilo krachtvoer. Voor de berekening van het saldo zijn de toegerekende uitgaven afgetrokken van de toegerekende ontvangsten.
Van de 315 bedrijven in de vergelijking (zie tabel) past 70 procent beweiding toe. Dit percentage bleef in de afgelopen drie jaar stabiel. De intensiteit op de beweidende bedrijven schommelt de laatste drie jaar rond de 15.500 kilo melk per hectare.
Op bedrijven zonder beweiding stijgt de intensiteit. De niet-beweiders groeiden in de afgelopen drie jaar ook harder in bedrijfsomvang, uitgedrukt in afgeleverde kilo’s melk. De groei bij beweiders lag rond de 10 procent; bij niet-beweiders was dit 15 procent. Deze groei is volgens de accountant ook terug te zien in de stijging van het vreemde vermogen en de onbenutte stalcapaciteit op de bedrijven die hun koeien niet weiden.

Ouder

De melkproductie op de bedrijven die hun koeien binnen houden ligt ruim 250 kilo melk per koe hoger. Koeien met weidegang worden gemiddeld twee maanden ouder met een heel klein verschil in diergezondheidskosten. Opstallers houden meer jongvee aan. Dit komt zeer waarschijnlijk door de grotere groeistrategie.
Het saldo, verrekend met de niet-toegerekende opbrengsten en de niet-toegerekende uitgaven, waaronder de bewerkingskosten, geeft het bruto overschot. Voor bedrijven die weiden, is dit bruto overschot 0,29 euro per 100 kilo melk hoger: respectievelijk 20,25 euro tegenover 19,96 euro. In 2012 was het verschil in bruto overschot vrijwel nul.
De bewerkingskosten liggen in de vergelijking op nagenoeg hetzelfde niveau. Voor de melkveebedrijven die weiden werden lagere bewerkingskosten verwacht. Volgens Countus lijkt het erop dat het voordeel van minder inkuilwerkzaamheden deels teniet wordt gedaan door het hoger aantal bewerkingen op bedrijven die weiden.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  11° / 4°
  20 %
 • Zondag
  8° / 4°
  20 %
 • Maandag
  6° / 3°
  60 %
Meer weer