Start+BVD%E2%80%93IBR+campagne
Nieuws
© nieuwe oogst

Start BVD–IBR campagne

De Nederlandse rundveehouderij start dit jaar een campagne om de rundveeziektes BVD en IBR zo veel mogelijk uit te bannen. De campagne is een initiatief van LTO Nederland, SBK, CRV en NZO. Ook de KNMvD is betrokken bij het initiatief. De initiatiefgroep kiest voor één gezamenlijke aanpak van beide dierziektes.

'Ons doel is een op en top gezonde rundveestapel. Daar hoort uitbannen van IBR en BVD bij. Bovendien is het belangrijk voor het imago van de Nederlandse rundveehouderij en het biedt een economisch voordeel voor de ondernemers', stelt voorzitter van de initiatiefgroep Toon van Hoof en van LTO portefeuille Diergezondheid en Dierwelzijn.

Om IBR succesvol uit te kunnen bannen, is het een vereiste dat álle rundveehouders meedoen. 'Daarvoor is de inzet nodig van juridische-en andere instrumenten. Sluitende regelgeving is een belangrijk onderdeel.'

Komende maanden zal een projectgroep met deskundigen het plan van aanpak verder uitwerken. De projectgroep zoekt uit wat de beste aanpak is vanuit veterinair oogpunt - testen, vaccins -, welke juridische regelgeving nodig is - export, collectieve regels - en wat technisch en organisatorisch - monitoren, certificeren - de meest effectieve route is.

Sluitstuk

Het sluitstuk van het plan is om de Nederlandse aanpak in te passen in Europese regelgeving voor dierziektebestrijding. Voor IBR is de wetgeving verankerd in een al bestaand Europees kader, maar de Nederlandse certificeringssystematiek sluit onvoldoende aan bij wat gangbaar is in EU-erkende bestrijdingsprogramma’s. Van Hoof: 'Goede onderbouwing van een Nederlandse aanpak is nodig om die ook in de Brusselse kaders ingepast te krijgen.'

Voor BVD is geen wettelijk kader beschikbaar. Met een groeiend aantal landen dat BVD wil bestrijden en meer flexibiliteit in de Animal Health Law, die wordt ontwikkeld, is het wel reëel dat er een wettelijk kader ter beschikking komt.

Besmettelijk

IBR, ook wel koeiengriep genoemd, is een ontsteking van voornamelijk de voorste luchtwegen en is zeer besmettelijk onder koeien en kan leiden tot verwerpers en soms sterfte.

BVD is eveneens een besmettelijke infectieziekte veroorzaakt door het BVD-virus. Symptomen van BVD zijn onder meer diarree, koorts en een scala andere klachten. Daarop volgt een periode waarin de dieren een sterk verminderde weerstand hebben, met als gevolg minder gezonde dieren en extra antibioticagebruik.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  21° / 14°
  20 %
 • Vrijdag
  20° / 13°
  60 %
 • Zaterdag
  21° / 13°
  50 %
Meer weer