Ruil Boetelerveld schept ruimte

Raalte - Voor de aanleg van de bufferzone om Natura 2000-gebied Boetelerveld bij Raalte wordt een kavelruil opgezet met duizend potentiële grondgebruikers en -eigenaren.

Joost de la CourtHet project is bedoeld om voor de 29 grondeigenaren in de bufferzone voldoende ruilgrond te creëren. In het project staat ruilen voorop. Lukt dat onvoldoende, dan kunnen gronden ook worden verworven tegen marktwaarde. Zo kunnen deze ‘bufferboeren’ alternatieven worden geboden als de vernatting in het buffergebied hen niet past.
Bijkomend maar niet onbelangrijk voordeel van het kavelruilproject is dat alle in het ruilgebied liggende bedrijven rond het Boetelerveld kunnen profiteren van het project. Het levert immers een betere landbouwstructuur op voor het gebied.
De plannen zijn dinsdag gepresenteerd aan de grondgebruikers. De verwachting is dat de betrokken grondgebruikers zullen instemmen met deze opzet. ‘De grondhouding in het gebied is positief’, stelt afdelingsbestuurder Rudie Fredriks van LTO Noord Salland vast.

Zoekgebied

Het zoekgebied waar kavels kunnen worden geruild omvat circa 4.000 hectare. De precieze grenzen van de ruilzone tussen Raalte, Haarle, Heeten en Nieuw-Heeten liggen overigens niet vast. Door in een groter gebied te ruilen lukt het beter om grond vrij te spelen, verwacht voorzitter Gerrit Tuten van de kavelruilcommissie.
‘De grenzen zijn met een stippellijn getrokken. Ik denk dat het zo gaat lukken. Ik merk dat de grondgebruikers in de buffer zelf al in beweging komen. En er zijn ook wel boeren te vinden die de buffer willen beheren.’ Grondgebruikers met meer dan 4 hectare in eigendom worden actief benaderd door de kavelruilcommissie. Ook grondeigenaren met minder dan 4 hectare kunnen meedoen.
De gekozen oplossing is redelijk uniek, stelt afdelingsvoorzitter Ben Haarman van LTO Noord Salland. Alleen in het gebied Gooiermars bij Deventer is al ervaring opgedaan met kavelruil via deze werkwijze, ook door LTO Noord Salland. Haarman vindt het vooral waardevol dat goed wordt samengewerkt tussen alle partners in het project: landbouw, natuurorganisaties, waterschap, provincie en gemeente Raalte.
Het Boetelerveld is in 2013 aangewezen als Natura 2000-gebied en omvat 170 hectare natte heide en schrale graslanden. De bufferzone meet 120 hectare. Voor het ruilproject moet in 2015 een concreet plan zijn opgesteld. Het project bevat meer dan alleen het opzetten van het waterpeil om het natuurgebied heen. Er komt ook een project waarin de grondgebruikers evenwichtsbemesting kunnen toepassen. Dat moet de waterkwaliteit rond het natuurgebied ten goede komen.

Weer

 • Vrijdag
  13° / 8°
  80 %
 • Zaterdag
  14° / 8°
  70 %
 • Zondag
  16° / 9°
  70 %
Meer weer