Overschrijding+quotum%3A+474+miljoen+kilo+melk
© Jos Thelosen

Overschrijding quotum: 474 miljoen kilo melk

De melkveehouders in Nederland hebben in de heffingsperiode 2013/2014 ruim 474 miljoen kilo meer melk aan de zuivelfabrieken afgeleverd dan het door de EU vastgestelde landenquotum.

Het bedrag aan superheffing komt daarmee uit op 132 miljoen euro. Procentueel bedraagt de overschrijding dit jaar bijna 4 procent, terwijl vorig jaar sprake nog sprake was van een onderschrijding van het landenquotum.

Het voor 2013/2014 verschuldigde bedrag is het hoogste sinds de invoering van de superheffing in 1984.

Apart quotum

Voor veehouders die rechtstreeks aan de consument leveren, geldt een apart quotum. Hiervan zijn de leveringen nog niet bekend.

Bekijk meer over: