Utrecht+wil+duurzame+energie+inpassen
© Nieuwe Oogst

Utrecht wil duurzame energie inpassen

Provincie Utrecht maakt een locatiebeleid voor duurzame energie met het project 'duurzame energie ingepast' als uitwerking van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS).

De provincie wil concrete initiatieven voor duurzame energie helpen door hobbels weg te nemen en ondersteuning te bieden.

In het locatiebeleid werkt de provincie uit hoe en waar productie van duurzame energie een plek kan krijgen in Utrecht. In deze 'visiekaart' hoort ook een overzicht van benodigde vergunningen, landschappelijke impact, geluidsnormen en rentabiliteit.

Utrecht zoekt daarbij antwoord op de vragen wat goede ruimtelijke inpassing is, wat de landschappelijke gevolgen zijn en welke omvang van windmolens en biomassacentrales per locatie acceptabel is.

Windmolens

Volgens de PRS zijn windturbines hoger dan 60 meter alleen beperkt toegestaan in het stedelijk gebied. Boeren en tuinders mogen alleen windmolens tot 20 meter plaatsen, mits ze goed zijn ingepast in het landschap.

Biomassacentrales

Biomassacentrales zijn - afhankelijk van hun formaat - toegestaan in het landelijk gebied of op bedrijventerreinen.

Weer

 • Zondag
  20° / 13°
  50 %
 • Maandag
  19° / 11°
  20 %
 • Dinsdag
  20° / 10°
  20 %
Meer weer