Vleeshufteronderzoek+deel+HAVO%2Dexamen
© voxweb.nl

Vleeshufteronderzoek deel HAVO-examen

Het vleeshufteronderzoek van Diederik Stapel, waarvan is bewezen dat het is verzonnen, is deze week gebruikt als HAVO eindexamenmateriaal Nederlands.

De leerlingen kregen een interview met mede-onderzoekster Roos Vonk uit de Volkskrant van 28 augustus 2010 te lezen, waarin zij ingaat op de – naar later bleek - gefingeerde resultaten.

Volgens het onderzoek van Stapel en Vonk waren vleeseters dom en agressief. CDA-Kamerleden Michel Rog en Jaco Geurts hebben Kamervragen over gesteld over dit examen.

Merkwaardig

De Kamerleden vinden het ‘merkwaardig’ dat een interview met professor Roos Vonk, die voor haar aandeel in het onderzoek is berispt door Radboud Universiteit, wordt gebruikt voor het eindexamen Nederlands voor havisten.

Zij hadden op zijn minst een voetnoot willen zien in de tekst waarin zowel van de berisping als van het gefingeerde onderzoeksmateriaal melding werd gemaakt.

LTO

Ook voorzitter Maarten Rooijakkers van de LTO-vakgroep Varkenshouderij is verbolgen. ‘Een mening vorm je nooit door in je schooltijd kennis te maken met maar één politieke- of levensbeschouwelijke richting of met maar één visie van een docent of met maar één wetenschappelijk inzicht’, stelt hij in zijn blog op de website van ZLTO.

‘De stelling dat vleeseters hufters zijn, zoals Vonk die verdedigde indertijd, is zwaar bekritiseerd. Haar stelling staat dan wel niet zo expliciet in de tekst die de Havo leerlingen deze week te verstouwen kregen, maar in haar hele betoog over wat zij de ‘bio-industrie’ noemt, doet zij dat wel verhullend en verdekt, schrijft hij.

Zorgvuldiger

Rooijakkers gaat ervan uit dat de samenstellers van de examens in het vervolg nog zorgvuldiger de teksten kiezen.

Weer

 • Maandag
  19° / 11°
  50 %
 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
 • Woensdag
  18° / 10°
  10 %
Meer weer