LTO%3A+geen+vernatting+Lopikerwaard
© Joris Schaap/Aequator

LTO: geen vernatting Lopikerwaard

De passieve vernatting die Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) voorstelt in haar nieuwe peilbesluit voor de Lopikerwaard betekent een enorme kapitaalvernietiging. Dat stelt LTO Noord Utrecht in een reactie, ondersteund door 50 veehouders.

In het voorgestelde peilbesluit kiest HDSR voor verminderde drooglegging vanwege de bodemdaling. Volgens LTO Noord leidt dat tot kapitaalvernietiging, omdat de werking van de huidige drainage minder wordt en deze vervangen moet worden.

Vernatting bemoeilijkt ook beweiding door de nattere grond. Verder voorziet LTO Noord meer gezondheidsproblemen bij vee in de wei, met het risico dat het antibioticagebruik toeneemt. Daarnaast zijn er dan meer ganzen te verwachten.

Ruilverkaveling

'Omdat de boeren nog 23 jaar ruilverkavelingsrente betalen, moet de drooglegging in die periode gehandhaafd worden volgens de huidige peilbesluiten', stelt beleidssecretaris Theo Stam van LTO Noord Utrecht.

Volgens LTO Noord wordt in het ontwerp-peilbesluit de verminderde drooglegging door de bodemdaling niet gecompenseerd. Stam: 'Daarmee raakt de balans tussen kosten en opbrengsten voor eerder genomen maatregelen ter verbetering van de waterhuishouding verstoord.''

• Lees meer hierover deze zaterdag in Nieuwe Oogst, editie Oost/West

Weer

 • Woensdag
  18° / 11°
  20 %
 • Donderdag
  20° / 10°
  10 %
 • Vrijdag
  22° / 11°
  40 %
Meer weer