Landbouw moet water Utrecht verbeteren

Provincie Utrecht, LTO Noord Utrecht en de waterschappen Vallei en Eem, de Stichtse Rijnlanden, Amstel, Gooi en Vecht en waterschap Rivierenland willen extra aandacht voor de waterkwaliteit en de landbouw.

Gezamenlijk communiceren en afstemming van activiteiten tussen landbouw en waterschappen zijn de manieren waarop de initiatiefnemers boeren bewust willen maken van de mogelijkheden om de waterkwaliteit te verbeteren.

De waterkwaliteit is op veel plaatsen in Utrecht nog te slecht om de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) te halen. Dat komt onder meer door meststoffen uit de landbouw, stelt provincie Utrecht.

Bekendheid

Het gezamenlijke doel is onder andere: een grotere bekendheid met het thema waterkwaliteit en KRW. Daarnaast grotere bereidheid onder boeren om maatregelen te nemen en betrokkenheid van andere partijen die invloed hebben op keuzes van de boer, zoals gemeenten, landbouwadviseurs en bouwbedrijven.

• Lees meer hierover deze zaterdag in Nieuwe Oogst, editie Oost/west

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  19° / 10°
  20 %
 • Donderdag
  19° / 11°
  10 %
 • Vrijdag
  20° / 10°
  50 %
Meer weer