HLB+timmert+aan+de+weg
© Nieuwe Oogst

HLB timmert aan de weg

Om zich meer te presenteren als een landelijke kennisinstituut met naast onderzoek en diagnose ook advies in het pakket organiseerde HLB deze week een kennisbijeenkomst voor akkerbouwers in Flevoland.

'Ons werkgebied gaat verder dan alleen Noord-Nederland', gaf HLB-directeur Janny Peltjes als verklaring voor de bijeenkomst. 'Ook houden wij ons bezig met meer zaken dan alleen onderzoek naar aaltjes.'

In Swifterbant gaven bijna 100 bezoekers gehoor aan de uitnodiging van HLB. Gezien de goede belangstelling overweegt het Drentse landbouwinstituut komende jaren om ook in andere teeltgebieden kennisbijeenkomsten te houden.

Leafspot

De bijeenkomst in Flevoland gebruikte HLB onder meer om de diagnoseservice Leafspot onder de aandacht te brengen. Leafspot is gericht op het analyseren van bladvlekken in aardappelen.

De boodschap van HLB is dat niet elk vlek alternaria hoeft te zijn. Leafspot toont aan dat 80% van de vlekken een andere oorzaak heeft. Meestal gaat het om gebreksverschijnselen of om fysiologische vlekken door bijvoorbeeld ozonschade.

Monsterpakket

Akkerbouwers die aardappelloof willen laten analyseren kunnen een monsterpakket opvragen. In 3 schaaltjes kunnen ze in totaal 9 bladeren opsturen. De kosten voor de analyse zijn ongeveer € 40.

Komende jaren wil HLB Leafspot verregaand automatiseren. Op termijn moet het mogelijk zijn dat aardappeltelers digitaal afbeeldingen aanleveren van vlekken in hun gewas voor een automatische analyse.

Bekijk meer over: