Belangen melkveehouderij in 'toolbox'

De complexiteit van het Westelijk Veenweidegebied vraagt om een 'toolbox' voor de melkveehouderij. Dit hulpmiddel stelt melkveehouders en gebiedbeheerders in staat integraal belangen af te wegen en maatregelen te nemen, stelt Wageningen UR.

Ontwikkeling van een brede 'toolbox', waarin alle belangen worden meegewogen, is volgens onderzoeker Agnes van den Pol-van Dasselaar van Livestock Research het effectiefst. 'Die aanpak draagt bij aan het creëren van een win-winsituatie, waarbij zowel de milieu- als economische belangen worden gediend.'

Om dat te bewerkstelligen, is het van belang dat verschillende partijen een rol spelen bij de verdere ontwikkeling van de 'toolbox'. 'Die doen dat vanuit hun eigen visie', stelt ze.

Hoge emissies en bodemdaling

In het Westelijk Veenweidegebied spelen veel belangen en oplossingen liggen niet altijd in algemene maatregelen. 'Zo hebben veengebieden onder meer te maken met hoge emissies en bodemdaling. Waterbeheer is een belangrijke factor om rekening mee te houden.'

'De wil om processen te optimaliseren is zeker aanwezig. Alleen een goed instrument waarbij de verschillende milieu- en economische aspecten worden gewogen, ontbreekt nog', geeft Van den Pol-van Dasselaar aan.

• Klik voor complete rapport op bijgesloten pdf

Weer

 • Woensdag
  9° / -3°
  30 %
 • Donderdag
  10° / 2°
  50 %
 • Vrijdag
  9° / 3°
  20 %
Meer weer