Enqu%C3%AAte+over+eerlijk+zaken+doen
© Klaas Johan Osinga, LTO Noord

Enquête over eerlijk zaken doen

LTO roept haar leden op mee te doen aan een enquête over handelspraktijken. Deze wordt gehouden in het kader van een onderzoek naar een mogelijke gedragscode voor ketenpartijen in de land- en tuinbouw.

In opdracht van het ministerie van EL&I doet de Universiteit van Tilburg onderzoek naar een mogelijke gedragscode voor de ketenpartijen in de land- en tuinbouw. Een dergelijke code zou ervoor moeten zorgen dat ketenpartijen eerlijk met elkaar zaken doen.

LTO roept in het kader van dit onderzoek leden op mee te doen aan een online enquête. Hier kunnen die hun ervaringen met en vragen over (on)eerlijke handelspraktijken delen met de onderzoekers. De www.tilburguniversity.edu/tisco/handelspraktijkenenquête staat vanaf vandaag online.

Focusgroepen

LTO neemt dit najaar ook deel aan focusgroepen en een conferentie. Het onderzoek moet een advies voor EL&I-staatssecretaris Henk Bleker opleveren. Mede op aandringen van LTO gebeurt er nog meer onderzoek naar mededinging in de land- en tuinbouw.

Boeren en tuinders die investeren in duurzamere productie, denk aan dierenwelzijn of klimaatneutrale productie, moeten over de verdeling van de kosten afspraken kunnen maken met ketenpartners. LTO verwacht binnenkort een brief van Bleker aan de Tweede Kamer over zijn inzet om de positie van boeren en tuinders in de keten structureel te verbeteren.

• Vragen en commentaar over dit onderwerp zijn welkom bij Klaas Johan Osinga van LTO Noord, email: kjosinga@ltonoord.nl

Weer

 • Zaterdag
  19° / 8°
  20 %
 • Zondag
  20° / 10°
  40 %
 • Maandag
  17° / 12°
  70 %
Meer weer