Neuzen politici veelal in dezelfde richting op het gebied van tuinbouw

Potentiële Europarlementariërs vinden dat Europees beleid beter moet aansluiten op de belangen van de tuinbouw. Zij erkennen verder unaniem de impact van de sector op de Europese voedselstrategie. Dat bleek deze week tijdens een groot tuinbouwdebat.

Neuzen+politici+veelal+in+dezelfde+richting+op+het+gebied+van+tuinbouw
© Plantum

De eensgezindhheid kwam boven bij een groot tuinbouwdebat. Dat werd in aanloop naar de Europese verkiezingen georganiseerd door Glastuinbouw Nederland, Plantum, GroentenFruit Huis en Royal FloraHolland. Het strijdtoneel was de oude afmijnzaal in Aalsmeer van veiling Bloemenlust, een van de voorlopers van FloraHolland.

Acht politieke partijen hadden kandidaten voor een zetel in het Europees Parlement afgevaardigd om hun standpunten toe te lichten over thema's die de tuinbouw raken. Bij de introductie werd al duidelijk dat de verschillen tussen BBB, NSC, CDA, VVD, SGP, D66, Volt en GroenLinks-PvdA op hoofdlijnen niet eens heel groot zijn.

Lara Sibbing van GroenLinks-PvdA benoemde in haar bijdrage het belang van eerlijke beprijzing van producten. Haar partij streeft naar een systeem waarbij goed doen wordt beloond en de vervuiler moet betalen. Verder is zij ervan overtuigd dat een groene planeet samengaat met een goede economie.

Europese Unie moet regelgeving meer aanpassen op streven naar voedselzekerheid

Reinout van Malensteun, kandidaat-Europarlementariër NSC

Anna Strolenberg, nummer 2 op de kandidatenlijst van Volt, verklaart dat haar partij zich inzet voor het gelijktrekken van regelgeving in de lidstaten. De visie van Volt op de Europese landbouw is gebaseerd op eigen ideeën over het voedsel van de toekomst. De partij ziet daarbij een belangrijke rol weggelegd voor de Nederlandse glastuinbouw.

VVD vindt dat de GreenDeal uitwijst dat goed beleid wat anders is dan het stellen van ambitieuze doelen die niet haalbaar zijn. In het debat over water stelt VVD-kandidaat Bart Millenaar dat in Europese regelgeving te star wordt vastgehouden aan de Kaderrichtlijn Water.


Uitvoeringsagenda mist

'Sectoren hebben grote vooruitgang geboekt om aan de normen te voldoen, de overheid moet meer ondersteunen om ook de laatste stap te zetten. Dat kan door versnelde toelating van groene gewasbeschermingsmiddelen of kunstmestvervangers. In Europees beleid mist vaak de uitvoeringsagenda, wetgeving mag innovatie niet in de weg staan', zegt Millenaar.

Laura de Vries van D66 wil zich in Brussel inzetten voor milieu en klimaat. Als het gaat om goed klimaatbeleid, dan pleit zij voor rechtvaardigheidsperspectief waarbij iedereen zijn steentje bijdraagt en ook het belang van de voedselvoorziening wordt meegenomen.

In dit kader is De Vries het niet eens met de stelling dat nieuwe veredelingstechnieken streng gereguleerd moeten worden. 'Dat remt innovatie en daarmee het werken aan oplossingen voor de klimaatcrisis.'

Bij monde van lijsttrekker Bert-Jan Ruissen pleit SGP voor een stevige sector, waarbij het belang van voedselvoorziening meer aandacht verdient en Nederland zuinig moet zijn op zijn voorloperspositie. SGP streeft ook naar versoepeling van de regelgeving voor veredelingstechnieken, zolang soorteigen genen worden gebruikt. Ruissen ziet voordelen van robuuste rassen, maar verzet zich tegen patenten op plantaardig materiaal.


Bij de introductie van de kandidaten werd al duidelijk dat de verschillen tussen BBB, NSC, CDA, VVD, SGP, D66, Volt en GroenLinks-PvdA op hoofdlijnen niet eens heel groot zijn.
Bij de introductie van de kandidaten werd al duidelijk dat de verschillen tussen BBB, NSC, CDA, VVD, SGP, D66, Volt en GroenLinks-PvdA op hoofdlijnen niet eens heel groot zijn. © Haijo Dodde

NSC ziet volgens kandidaat Reinout van Malenstein dat het gebrek aan vertrouwen in de rechtstaat en de overheid zijn weerslag heeft op de tuinbouw. Hij wijst op het doorgeschoten beleid van de Green Deal en vindt dat de regelgeving meer aangepast moet worden op het streven naar voedselzekerheid in Europa.


Pendelen naar Brussel

Verder stoort Van Malenstein zich aan landbouwminister Piet Adema die weigert bepaalde goedgekeurde moties van de Tweede Kamer uit te voeren. De bewindsman verschuilt zich volgens de politicus vaak onterecht achter de Europese Unie. 'Dat is slecht bestuur. We hebben een minister nodig die continu pendelt tussen Den Haag en Brussel om de belangen van de tuinbouwsector zo goed mogelijk te verdedigen.'

Eenduidige regels worden ook genoemd door BBB en CDA. Willemien Koning-Hoeve, kandidaat nummer 4 voor het CDA, heeft geen problemen met duurzaamheidstandaarden. Maar zij vindt wel dat bedrijven voldoende tijd en middelen moeten krijgen om aan de normen te voldoen.


• Volg alle ontwikkelingen rond de Europese verkiezingen op nieuweoogst.nl/themas/europese-verkiezingen

In het vraagstuk over de waterkwaliteit verbaast het Koning dat water in Duitsland als schoon wordt beoordeeld en na het passeren van de grens met Nederland als vervuild. 'Dat kan niet waar zijn. Gestelde normen moeten voor iedereen gelijk zijn, dat geldt voor lidstaten, maar ook voor andere sectoren die invloed hebben op de waterkwaliteit.' Dit laatste antwoordt zij op een vraag over medicijnresten.

Voor Eveline Herben van BBB is de tuinbouw bekend terrein. Zij was enkele jaren in Brussel lobbyist voor de sierteelt. Volgens haar verdient de tuinbouw meer waardering voor het strategische belang op het gebied van welzijn, kennisstructuur en impact op het vitale landschap.

'We moeten zuinig zijn op deze vooruitstrevende sector. Nergens in de wereld wordt op zo'n duurzame manier voedsel geteeld. Als BBB vinden we dat de hoge eisen die wij stellen aan voedselveiligheid ook moeten gelden voor de import van buiten Europa', vindt Herben


Ruimschoots aandacht voor Europese verkiezingen

Nieuwe Oogst besteedt in een serie artikelen aandacht aan de Europese verkiezingen die worden gehouden van donderdag 6 tot en met zondag 9 juni. Daarnaast organiseren LTO Nederland en Nieuwe Oogst het Grote Europese Landbouwdebat 2024. Thema's die daarbij aan bod komen, zijn: perspectief, de kloof, budget, milieu, handel, geopolitiek en Europa als landbouwnatie. De thema's worden inhoudelijk ingeleid door boeren, bestuurders en deskundigen, waarna huidige en kandidaat-Europarlementariërs met een landbouwportefeuille met elkaar in discussie gaan. Politici van in elk geval VVD, NSC, BBB, CDA, GroenLinks-PvdA, SGP, ChristenUnie, D66 en Partij voor de Dieren hebben in principe toegezegd aanwezig te zijn. Het debat begint op 27 mei om 20 uur en vindt plaats in Eemnes. Er is ruimte voor zo'n tweehonderd genodigden en voor overige belangstellenden is het debat live te volgen via nieuweoogstlive.nl.

Lees ook

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  20° / 11°
  25 %
 • Zondag
  23° / 11°
  10 %
 • Maandag
  23° / 11°
  10 %
Meer weer