Boerenbemester met grote capaciteit

Bij familie Knobbe zetten ze graag de puntjes op de i binnen alle onderdelen van hun melkveebedrijf. Dit voorjaar maakt een nieuwe Kaweco-mesttank met bemester het machinepark compleet. Daarmee verdubbelde de capaciteit bij het mestuitrijden. En, minstens zo belangrijk, de machine levert keurig werk.

Boerenbemester+met+grote+capaciteit
Kaweco

'Mijn broer en ik zijn de vierde generatie in dit familiebedrijf', vertelt Sieberen Knobbe (25) in Gersloot. Hij exploiteert samen met Lammert (28) en hun ouders Johan (53) en Ida (52) een melkveebedrijf. 'Vaders opa kwam uit de vervening en kreeg de kans hier als boer te starten. Onze opa bouwde in de jaren 70 een van de eerste ligboxenstallen in Nederland. Terugkijkend hebben onze voorgangers steeds kansen aangegrepen die zich in hun tijdperk voordeden. En dat is precies wat wij ook proberen te doen. Zo doen we binnen ons bedrijf aan natuurbeheer en leveren we melk met het keurmerk On the way to PlanetProof. We oriënteren ons op mestvergisting.'

Anno 2023 hebben de ondernemers een modern melkveebedrijf met ruim 200 melkkoeien. Bijna al het landwerk doen ze zelf, behalve onder meer het zaaien en oogsten van de maïs. Sieberen: ‘Veel eigen mechanisatie is een bewuste keuze. We willen actie kunnen ondernemen op het moment dat het ons past. Dat lukt het best als je het zelf doet.’

Bij het werk op het land nemen vader Johan en zoon Sieberen het voortouw. Lammert richt zich hoofdzakelijk op de koeien en administratieve werkzaamheden. Ida neemt de financiële administratie voor haar rekening. ‘Vanuit deze taakverdeling proberen wij het bedrijf zo goed mogelijk te laten draaien’, vertelt Lammert. ‘We willen geen steken laten vallen en zetten graag de puntjes op de i. Dat vergt discipline. Het betekent ook dat we ’s avonds een uurtje langer doorgaan als dat nodig is voor het resultaat dat we voor ogen hebben. Voor ons is dit een manier van werken waaruit we voldoening halen.’

Bij deze mesttank is het mogelijk om opties toe te voegen, als dat bijvoorbeeld vanwege nieuwe regels nodig mocht zijn

Sieberen Knobbe, melkveehouder in Gersloot

Zo veel mogelijk melk produceren uit vers gras is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsstrategie van Knobbe. Lammert: ‘De koeien gaan als het kan de wei in; we mikken op minimaal 200 weidedagen per jaar waarbij we streven naar een grasopname van 9 kilo droge stof in 9 uur. Lukt dat niet helemaal, dan geven we vers gras bij aan het voerhek.’


Acht kuub werd te klein

Om mest uit te rijden, hadden de melkveehouders jarenlang een mesttank samen met een collega in de buurt. Daar kwam dit voorjaar verandering in. Sieberen: ‘De gezamenlijke tank was aan vervanging toe en de omvang van 8 kuub werd te klein. Onze bedrijven zijn qua omvang enigszins uit elkaar gegroeid en we hebben besloten om een eigen machine te kopen.’

Sinds dit voorjaar werken de melkveehouders met een nieuwe 12 kuubs Kaweco PROFI II-mesttank met daarachter een Kaweco Opti-Ject-bemester met een werkbreedte van 7,20 meter. Aan de investeringsbeslissing ging een uitgebreide oriëntatie vooraf. ‘Een jong gebruikte tank die ons naar het zin was, kwamen we niet tegen. We hebben vervolgens van een paar merken een prijsopgave voor een nieuwe tank gekregen. Alles afwegend hebben we voor de Kaweco-tank gekozen. Voor een deel omdat het mechanisatiebedrijf hier in de buurt waar we veel komen, dealer is van Kaweco. Deze machine was interessant geprijsd, we concludeerden dat Kaweco het meest voor onze euro’s biedt. Ook was het voor ons een groot voordeel dat de tank per direct beschikbaar was.'


Enkelas heeft de voorkeur

De 12 kuubs-tank staat op een enkele as met twee 1.050 millimeter brede banden. ‘Een enkelas-machine heeft onze voorkeur. Op onze percelen waar veen en zand elkaar afwisselen laten we het liefst zo min mogelijk banden door één spoor rijden om de belasting van de bodem te beperken.’

Een zuigarm zorgt niet alleen voor extra werkgemak, maar draagt ook bij aan meer werkcapaciteit. ‘Binnen twee minuten heb ik de tank gevuld’, vertelt Sieberen. ‘In vergelijking met de vorige tank is onze uitrijcapaciteit verdubbeld van 40 kuub per uur naar 80 kuub per uur. Het scheelt natuurlijk dat bijna alle percelen in de nabijheid van de boerderij liggen.’


De 12 kuubs Kaweco PROFI II-mesttank met daarachter een Kaweco Opti-Ject bemester met een werkbreedte van 7,20 meter. 'Binnen twee minuten heb ik de tank gevuld', zegt Sieberen Knobbe. Foto: Berrie Klein Swormink
De 12 kuubs Kaweco PROFI II-mesttank met daarachter een Kaweco Opti-Ject bemester met een werkbreedte van 7,20 meter. 'Binnen twee minuten heb ik de tank gevuld', zegt Sieberen Knobbe. Foto: Berrie Klein Swormink © Kennispartner

De maten zijn enthousiast over het werkresultaat. ‘De meeste mest willen we in het voorjaar toedienen. We beginnen meestal met een gift van 30 kuub per hectare. De schijfkouterbemester maakt strakke sleufjes en vult die netjes met mest. De bodemdruk van de bemester kun je naar wens instellen. Tot nu toe werken wij vooral met de stand waarbij alleen het gewicht van de bemester de schijfkouters de grond in duwt. De fabrikant heeft goed nagedacht over de bouw van de bemester. Na de verdeler zijn er geen vernauwingen, de diameter van de pijpen neemt alleen maar toe.’

De melkveehouders verwachten vele jaren met de nieuwe machine te kunnen werken. ‘Daarom zijn we blij met de mogelijkheid die deze mesttank biedt om in de komende jaren opties toe te voegen als dat bijvoorbeeld vanwege nieuwe regels nodig mocht zijn. Denk bijvoorbeeld aan sectieafsluiting om nog preciezer te kunnen werken. Ook de opbouw van een flowmeter om de mestgift nauwkeuriger te doseren, hoort tot de mogelijkheden. Kortom, we denken met deze bemestingscombinatie klaar te zijn voor de toekomst.’


Bedrijfsgegevens

Het melkveebedrijf van Knobbe telt ongeveer 210 koeien en 90 stuks jongvee, en de ondernemers hebben 140 hectare grond in gebruik. Daarvan is 8,5 hectare natuurgrond van Staatsbosbeheer. Op 40 hectare hebben de melkveehouders een weidevogelbeheercontract. 20 hectare is in gebruik voor de teelt van snijmais. Verder is 89 hectare aangewezen als ganzenopvang (gedoog)gebied.
Vader Johan en zonen Sieberen (links) en Lammert Knobbe (rechts) zijn enthousiast over de machine: 'De fabrikant heeft goed nagedacht over de bouw van de bemester. Na de verdeler zijn er geen vernauwingen, de diameter van de pijpen neemt alleen maar toe.' Foto: Berrie Klein Swormink
Vader Johan en zonen Sieberen (links) en Lammert Knobbe (rechts) zijn enthousiast over de machine: 'De fabrikant heeft goed nagedacht over de bouw van de bemester. Na de verdeler zijn er geen vernauwingen, de diameter van de pijpen neemt alleen maar toe.' Foto: Berrie Klein Swormink © Kennispartner


Dit artikel is gecreëerd door onze kennispartner Kaweco

Kaweco

Bij Kaweco bouwen we al 50 jaar machines die hun waarde bewijzen in het veld. We maken mesttanken, bemesters, silagewagens en mini-shovels die door hun...

Lees verder »

Meer van Kaweco

Meer artikelen van Kaweco »

Artikelen over Kaweco