'Sterke plant is weerbaarder tegen stressfactoren'

De plantversterkende biostimulant YaraVita Actisil zit al ruim twintig jaar in het portfolio van kunstmestproducent Yara, maar staat door de actualiteit weer volop in de schijnwerpers. De speciale formulering zorgt ervoor dat silicium stabiel blijft in de vorm van orthosiliciumzuur. Dit is de enige vorm van silicium die een plant kan opnemen. Silicium versterkt de celwanden en maakt de plant dus beter bestand tegen stressfactoren. In een tijd waarin het pakket met gewasbeschermingsmiddelen steeds schraler wordt, is een robuuste plant voor de teler van bijvoorbeeld uien goud waard. 'Hernieuwde aandacht voor een min of meer vergeten product.'

%27Sterke+plant+is+weerbaarder+tegen+stressfactoren%27
Yara
© Yara

Kerneigenschap van YaraVita Actisil is om met minder gewasbeschermingsmiddelen het gewas beter bestand te maken tegen abiotische stressfactoren als droogte en hitte. 'We zien dat uien bijvoorbeeld later strijken en de bewaarbaarheid wordt na de toepassing met deze biostimulant ook beter', analyseert sales agronomist Pieter De Prycker van Yara.

Eenzelfde soort effecten is waarneembaar in hard- en zachtfruit, wortelen en bloembollen. Tegelijkertijd is er meer dan voldoende aangetoond dat deze biostimulant, die via het blad dient toegepast te worden, ook positief werkt tegen biotische uitdagingen zoals schimmels en insecten.

In het aankomende seizoen worden er zowel in Nederland als in België samen met Yara een aantal demo's aangelegd met Yara Vita Actisil. In Polen worden opnieuw goede resultaten op de proefvelden gezien. Niet alleen in uien en fruit, maar ook in graangewassen is de potentie groot. 'Een collega met een akkerbouwbedrijf in de buurt van Aken zag na de toepassing van YaraVita Actisil dat zijn wintertarwe minder snel ging legeren. Door versterkte celwanden zie je dat de stengel minder snel omvalt tijdens een onweersbui.'

Met YaraVita Actisil zet de plant bij een schimmelaantasting rond de infectiehaard extra silicium af en vormt zo een natuurlijke barrière

Pieter de Prycker, Yara

De toepassing van de biostimulant via het blad zorgt ervoor dat het gewas sterker en weerbaarder wordt, ook tegen biotische stressfactoren. 'Door een betere celstructuur is de plant veel beter bestand tegen het aanprikken van insecten. Maar ook de weerbaarheid tegen schimmelaantasting, denk maar aan meeldauw en andere ziektes, wordt vergroot.'

Actisil zorgt ervoor dat het afweersysteem van de plant wordt verhoogd. 'Met een schimmelaantasting zet de plant rond de infectiehaard extra silicium af en vormt zo een natuurlijke barrière. Het uitbreiden van bijvoorbeeld valse meeldauw in uien wordt zo beperkt.' Daarnaast heeft Actisil als biostimulant het effect dat aan de wortel de opname van nutriënten verbetert, de zouttolerantie hoger is en het gewas minder snel zware metalen zal opnemen zoals cadmium. 'In sommige situaties kan dit zeker positief zijn.'


Minder gevoelig bij droogte

De weerbaarheid tegen abiotische stressfactoren wordt versterkt door een aantal unieke eigenschappen van Actisil. Door de aanwezigheid van choline bijvoorbeeld wordt de verdamping van de plant verminderd, waardoor het gewas minder gevoelig is in perioden van droogte. 'Choline is een voorproduct van glycine-betaïne. Dit zorgt er voor dat de zoutconcentratie in de plantcel hoger wordt. Daardoor is die beter bestand tegen omgekeerde osmose, het proces dat vaak resulteert in het uitdrogen van de plant. Zeker bij droge periodes wordt er vaak geïrrigeerd met water dat vrij veel natrium bevat. Je gewas is dan gevoeliger voor verbranding. In zulke situaties kan glycine betaïne, die door choline in de plant geraakt, echt van meerwaarde zijn.'

Het verhogen van de droogteresistentie zit ook in de mindere mate van verdamping door de plant. 'De celwanden worden met de toepassing van Actisil eigenlijk geïmpregneerd met een siliconenlaagje. We hebben de laatste jaren gezien: droge perioden worden steeds extremer. Dan is het echt wel een voordeel dat je een plant hebt, die net wat minder verdampt.'

Silicium is de hoofdrolspeler als we kijken naar de positieve eigenschappen van Actisil. 'Kijken we naar de beschikbaarheid van silicium in de bodem, dan weten we dat dit een bestanddeel is van klei en zand. In onze bodem is dus silicium aanwezig, maar het is grotendeels niet plantopneembaar', zoomt De Prycker in.

'Enige vorm die wel door de plant wordt opgenomen is ortho-siliciumzuur, wat het hoofdbestanddeel is van Actisil.' De sleutel tot het succes van de biostimulant is volgens De Prycker de aanwezigheid van choline. 'Naast het transporteren van glycine betaïne voor de droogteresistentie is choline ook stabilisator van ortho-siliciumzuur. Nadeel van dit bestanddeel is namelijk dat het lange ketens van polymeren gaat vormen. Deze grotere moleculen zijn dan niet meer opneembaar voor de plant. Choline voorkomt de vorming van de ketens, waardoor ortho-siliciumzuur wel in plant komt.'


Laag percentage strijken

Met proeven in Zwaagdijk en Slootdorp in Nederland zijn met verschillende behandelingen in uien, toepassing bij begin van bolling, zijn in het verleden al mooie resultaten behaald. 'We zagen een sterkere en betere gewasstand, meer groene kleur, minder ziekte-aantasting en een hogere opbrengst.' De Prycker wijst ook op het lage percentage strijken aan het einde van de teelt, rond 2 september, wat volgens hem duidt op een sterker gewas.

'Bij de objecten die behandeld waren met Actisil lag het percentage ruim dertig procent lager ten opzichte van onbehandeld: 77,5 procent bij onbehandeld, 48,8 procent bij Actisil 0,5 liter per hectare en 41,3 procent bij 1 liter per hectare. Met de toepassing van 0,5 liter Actisil in combinatie met 2,5 kilo Calcinit (kalksalpeter) kwam het percentage strijkende uien uit op 12,5 procent. Hier zien we echt dat de combinatie silicium en calcium de plantcellen sterker maakt.'

Pieter de Prycker adviseert voor uien om YaraVita Actisil eind juni, bij de start van het bollen, toe te passen. De optimale dosering is een halve liter in minimaal vierhonderd liter water. Bij voorkeur 4 zulke behandelingen met een interval van 1 week.

'Verdun een liter Actisil altijd in minimaal tien liter water. Gebruik het product niet geconcentreerd want het is een zure vloeistof. Voeg daarom water toe met een pH hoger dan 7. Voor het aanmaken in de tankmix is het belangrijk om eerst even Yara TankmixIT te checken of je Actisil kunt mengen met andere gewasbeschermingsmiddelen. Voeg Actisil als laatste toe in combinatie met andere producten. Meet vervolgens de pH van de vloeistof. De optimale pH is 7, de pH mag zeker niet lager zijn dan 5. Is de pH te laag, verdun dan de spuitvloeistof met water.'


Dit artikel is gecreëerd door onze kennispartner Yara. Tekst: Martin de Vries

Yara

Yara's kennis, producten en oplossingen zorgen voor groei voor de agrariër, de distributeur en de industriële klanten, op een winstgevende en...

Lees verder »

Meer van Yara

Lees ook

Meer artikelen van Yara »

Artikelen over Yara