Optimale graslandbemesting voor elk perceel met de nieuwe Yara GrassN-app

De Yara GrassN-app is in een nieuw jasje gestoken en is nu gratis beschikbaar voor alle melkveehouders. Met deze onlinetool bepaalt u de optimale bemestingsstrategie op basis van actuele en perceelsspecifieke informatie.

Optimale+graslandbemesting+voor+elk+perceel+met+de+nieuwe+Yara+GrassN%2Dapp
Yara
© Yara

Wat kan de Yara GrassN-app voor u doen?

De app helpt u bij het nemen van de juiste beslissingen voor het strooien van kunstmest en het bepalen van de maaimomenten. Zo geeft de app inzicht in het optimale strooimoment voor de eerste gift (moment en hoeveelheid), krijgt u inzicht in uw stikstofefficiëntie en laat de app de grasgroei zien. Dit zijn de voordelen op een rijtje:

• Overzicht van uw bemesting op grasland en inzicht per perceel
• Optimale strooimoment voor de eerste gift
• Optimale benutting van uw stikstofruimte (beschikbaar vanaf april)
• Inzicht in de stikstofefficiëntie
• Inzicht in de bijgroei en ontwikkeling van het ruw eiwit en daardoor (beschikbaar vanaf april)
• Inzicht in het optimale maaimoment op basis van uw eigen doelstellingen

Yara's GrassN app 3.0 is perceelsspecifiek. Er wordt gebruikgemaakt van het lokale weer van de afgelopen twee weken en de lokale weersvoorspelling. U bepaalt zelf het opbrengstdoel en de gift en timing worden daarop afgestemd.Hoe werkt de Yara GrassN-app 3.0?

De Yara GrassN-app geeft een perceelsspecifiek advies. Het adviesmodel, gebaseerd op machine learning, gebruikt de volgende gegevens om tot het beste advies te komen:

• Weer van de afgelopen weken*
• Tiendaagse weersverwachting*
• Grondsoort*
• Bodemvruchtbaarheid (organische stof)*
• Streefwaarden grasproductie en ruw eiwit
• Geplande en gerealiseerde mestgift
• Geplande en gerealiseerde kunstmestgift

De meeste van deze gegevens zijn automatisch beschikbaar zodra u het betreffende perceel aanwijst op de kaart. Waar nodig kunt u de gegevens aanpassen om zo uw perceel exact in kaart te hebben. Uw maakt de input voor het model compleet door uw eigen opbrengstdoel in te voeren.


*Uw locatie wordt gebruikt om het dichtstbijzijnde weerstation en de bodemeigenschappen te bepalen. De bodemeigenschappen kunt u eventueel aanpassen aan eigen analyseresultaten.

Eerste snede

Uitgangspunt is een stikstofjaargift die in overeenstemming is met de stikstofgebruiksnormen. Op basis hiervan, het naleverend vermogen en de zwaarte van de snede wordt het advies conform de bemestingsadviesbasis vastgesteld. Dit advies wordt gecorrigeerd met het weer (temperatuur) dat van invloed is op de stikstofmineralisatie uit bodemorganische stof en mest. Dit alles leidt tot een advies voor een optimaal bemestingsmoment en -hoeveelheid.


Achtergrondinformatie: meer dan veertig jaar onderzoek in één app

Het adviesmodel is ontwikkeld door het Nutriënten Management Instituut in Wageningen. Meer dan veertig jaar onderzoek is verwerkt in de GrassN-app. Deze kennis vormt de basis voor een voor u passend advies. In de GrassN-app zitten bijna alle veldproeven die vanaf 1950 verspreid over heel Nederland zijn uitgevoerd. Dit zijn bij elkaar ruim 55.000 datapunten. Hierdoor is het mogelijk geworden betrouwbare voorspellingen te doen op perceelsniveau.

Door machine learning leert een krachtige computer via complexe algoritmen patronen te herkennen binnen een grote brei aan data. In dit geval gaat het om factoren die de opbrengst en het eiwitgehalte van gras bepalen. Op basis van deze patronen worden beslisbomen gemaakt. Dan volgt de validatiestap. Met een onafhankelijke dataset wordt gecontroleerd of de training goed is gelukt. De beslisboom kan op basis van nieuwe data een goede schatting maken wat de opbrengst en kwaliteit worden op een specifiek perceel.Dit artikel is gecreëerd door onze kennispartner Yara.

Yara

Yara's kennis, producten en oplossingen zorgen voor groei voor de agrariër, de distributeur en de industriële klanten, op een winstgevende en...

Lees verder »

Meer van Yara

Lees ook

Meer artikelen van Yara »

Artikelen over Yara