‘Kennis boer en adviseur cruciaal in transitie’

Agrarisch ondernemers en adviseurs die kansen willen verkennen, ideeën willen opdoen en tips willen krijgen hoe ze kunnen werken aan een toekomstbestendige landbouw, kunnen korte opleidingen volgen rond precisielandbouw, natuurinclusief ondernemen en stikstof. Aeres Hogeschool, HAS green academy, Van Hall Larenstein, Inholland en Wageningen University & Research bieden hiervoor een gezamenlijk scholingsprogramma aan. Twee deelnemers vertellen over hun ervaringen met het scholingsaanbod.

%E2%80%98Kennis+boer+en+adviseur+cruciaal+in+transitie%E2%80%99
HAS green academy
© Kennispartner

‘Als adviseur melkveehouderij bij ABAB Accountants en adviseurs vind ik het belangrijk om meer inzicht te krijgen in natuurinclusief ondernemen. Maar persoonlijk wil ik mij er ook meer in verdiepen, het onderwerp interesseert mij enorm’, vertelt Marc Strikkeling. Hij zit als adviseur bij veel melkveehouders in Noord-Brabant en Gelderland aan de keukentafel. En krijgt in toenemende mate de vraag van veehouders hoe zij natuurinclusief ondernemen op hun bedrijf kunnen implementeren.

‘Boeren vragen zich af hoe ze er op hun bedrijf mee aan de slag kunnen, wat zijn quick wins en wat doe je op de lange termijn? De totale agribusiness (boeren én bedrijfsleven) moeten aan de slag met de transitie. Niet alleen boeren moeten goed nadenken over welke stappen zij kunnen nemen, ook de toeleveranciers, banken, accountants enzovoorts moeten hiermee aan de slag. Wat is jouw rol en hoe pak je die op richting je klanten?’ vindt Strikkeling.

Investeren in kennis

Akkerbouwer Geert Bos is het met Strikkeling eens dat het belangrijk is om te blijven investeren in kennis. ‘Als ondernemer moet je je geregeld laten bijscholen. Het is belangrijk dat je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen in de sector. Voor mij was dat reden om deel te nemen aan de cursus Precisielandbouw’, vertelt Bos. Hij heeft een akkerbouwbedrijf van 70 hectare in het Groningse Usquert. Bos volgt al jaren de ontwikkelingen op het gebied van precisielandbouw. Al ruim tien jaar maakt hij gebruik van gps op zijn trekker.

Bos heeft tijdens de cursus meer inzicht gekregen in de mogelijkheden van precisielandbouw. Zo leerde hij hoe hij taakkaarten kan maken en deze in kan zetten voor bijvoorbeeld de bestrijding van onkruid, bemesting of gewasbescherming. ‘Op welke plekken ga je bijvoorbeeld extra organische stof toedienen en welke niet. Dat was interessant.’

Bos houdt ook de ontwikkelingen op het gebied van data verzamelen in de gaten. Bijvoorbeeld de bladgroenontwikkeling via het meten met sensoren. ‘Tot nu toe doe ik dat nog veel op het oog: waarom groeien planten op een bepaalde plek beter dan op een andere plek? Komt dit door structuurplekken, bemestingstekort of vochttekort? Met behulp van data kun je dit verder optimaliseren.’

De akkerbouwer vond het interessant om tijdens de twee cursusdagen met andere collega akkerbouwers ervaringen uit te wisselen. ‘Het is goed om te horen hoe anderen er al mee werken en wat voor hen de plussen en minnen zijn.’

Divers scholingsaanbod

Binnen het scholingsprogramma worden cursussen en opleidingen op het gebied van precisielandbouw, natuurinclusief ondernemen en stikstof aangeboden. Meer weten? Kijk op has.nl/toekomstlandbouw.


Dit artikel is gecreëerd door onze kennispartner HAS Green Academy

HAS green academy

HAS green academy is hét opleidings- en expertisecentrum van Zuid-Nederland in de sector agro, food en leefomgeving met vestigingen in Den Bosch en...

Lees verder »

Meer van HAS green academy

Lees ook

Meer artikelen van HAS green academy »

Artikelen over HAS green academy