Van effectief leidinggeven tot basiscursus akkerbouw

‘Door alle ontwikkelingen is de behoefte aan kennis voor de ondernemer én voor zijn medewerkers groter dan ooit. Dat vraagt om leiderschap en vakbekwame medewerkers.’ Dit stelt Hans Schilders, Scholingsconsulent akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt. In opdracht van Talentoogst, Projecten LTO Noord en Colland Arbeidsmarkt, ontwikkelde hij het ‘winterprogramma akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt’, een pakket korte cursussen.

Van+effectief+leidinggeven+tot+basiscursus+akkerbouw
Projecten LTO Noord
© stockfoto

‘We hebben onderzocht waar de behoefte ligt van de akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers. Op basis daarvan hebben we een compleet pakket aan korte cursussen kunnen samenstellen voor ondernemers én voor hun medewerkers’, vertelt Hans Schilders. Hij ondersteunt vanuit Colland Arbeidsmarkt werknemers, werkgevers en ondernemers met de ontwikkeling van hun vakmanschap en ondernemerschap.

 ltonoord

Een van de initiatiefnemers voor het winterprogramma, dat in de eerste maanden van dit jaar werd aangeboden, is Klaas Schenk, portefeuillehouder Innovatie en Onderwijs LTO Vakgroep Akkerbouw. ‘We hebben eigenlijk niet meer gedaan dan de vragen vanuit de praktijk vertalen naar een concreet programma’, legt Schenk uit.

Behoefte aan kennis

‘Voor ondernemers is er best veel aanbod voor scholing. Vaak zijn kosten en tijd een hoge drempel, terwijl de behoefte aan kennis er wel gewoon is.’ Schenk is dan ook blij met de positieve bijdrage van Colland Arbeidsmarkt. Een mooie manier om op een snelle en toegankelijke manier je vakmanschap bij te spijkeren.

Het winterprogramma kenmerkte zich door de grote diversiteit van cursussen. Hierin is een weloverwogen keuze gemaakt, om te voorzien in de behoefte van ondernemers en werknemers in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt.

Voor leidinggevenden in de sector werd het programma Effectief leidinggeven aangeboden, verzorgd door Hanneke Westerop. Ook zij merkte op hoe de veranderingen op het bedrijf een andere manier van leidinggeven vragen.

‘Veel medewerkers in de sector werken vaak al lang bij het bedrijf en zijn gewend om zelfstandig beslissingen te nemen. Maar als je bedrijf groeit en er bijvoorbeeld meer personeel bij komt, hoe zorg je dan dat je als ondernemer wel zelf de beslissingen blijft nemen. Dan gaat het écht over leidinggeven’, vertelt Westerop.

Ook veranderingen in wet- en regelgeving, spelen hierin een rol. ‘Als je aan bepaalde voorwaarden moet voldoen als bedrijf, dan moet iedereen in je bedrijf daar wel aan meewerken. Hoe hou je de medewerkers dan betrokken en gemotiveerd?’

Duidelijk zijn

Deelneemster Linda Versluis uit Emmeloord geeft sinds anderhalf jaar leiding aan de medewerkers op het akkerbouwbedrijf met landwinkel. ‘Het zorgt ervoor dat je heel bewust bezig bent met hoe je de dingen doet. Dat het bijvoorbeeld belangrijk is dat je vooral heel duidelijk bent’, vertelt Versluis.

Vooral het werken met een acteur was voor de onderneemster een eyeopener. ‘Je krijgt echt een spiegel voorgehouden en ziet direct hoe jezelf overkomt. Het was echt even stilstaan en bewust worden.’

• Lees meer over Projecten LTO Noord via projectenltonoord.nl

De basiscursus akkerbouw ging vooral over het delen van kennis. En dat was best een uitdaging, zegt Hendrik Schouwenaar, docent plantenteelt van Aeres MBO in Emmeloord. ‘De groep was heel divers en dan wil je in twee dagen uitleggen wat je normaal in twee jaar doet.’

Wat Schouwenaar betreft ging het dan ook echt om het leggen van het fundament voor de cursisten. ‘Het heeft geen zin om te praten over stikstofproblematiek als je niet weet hoe dat werkt. Maar we hebben wel uitgebreid stilgestaan bij bodem en bemesting’, vertelt hij. ‘Je kunt er in zo’n beperkte tijd natuurlijk niet heel diep op ingaan, maar het is een mooi fundament voor verdere ontwikkeling.’

Kennisintensief

Deelnemer Edwin de Jongh, werkzaam bij BO Akkerbouw deelt de mening van Schouwenaar. Hij is verantwoordelijk voor de coördinatie van het onderzoek bij de brancheorganisatie en met veel ervaring in de tuinbouw zag hij de cursus als unieke kans om zich te verdiepen in de wereld van de akkerbouw.

• Lees meer over Projecten LTO Noord via projectenltonoord.nl

De Jongh was in die zin dus een relatief ‘vreemde eend in de bijt’, maar hij noemt ook als eerste het grote aanbod en de beperkte tijd. ‘Het is onmogelijk om in zo’n korte tijd volledig te zijn. Maar het maakte voor mij opnieuw duidelijk hoe kennisintensief de sector is. Er komt echt veel bij kijken als je alles goed wilt doen.’

Hoewel hij graag meer had willen leren over de akkerbouwer zelf en de bedrijfsvoering, neemt De Jongh wel een belangrijke boodschap mee. ‘De kennisbehoefte is zo groot. In onderzoek kunnen we daar nog meer rekening mee houden. Welke vraag wil ik beantwoorden? Die vraag kun je in de akkerbouw nooit beantwoorden met een wetenschappelijk rapport. Daarvoor moet je echt praktijkklare oplossingen bieden.’

Winterprogramma voorziet in behoefte
Het winterprogramma akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt, dat in de eerste maanden van dit jaar werd aangeboden, is enthousiast ontvangen. Het programma was opgebouwd uit een breed pakket korte cursussen voor werknemers, werkgevers en ondernemers van bedrijven in akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt. Het winterprogramma is een gezamenlijk initiatief van Talentoogst, Projecten LTO Noord en wordt gefinancierd door Colland Arbeidsmarkt.

Projecten LTO Noord

Projecten LTO Noord is een zelfstandig onderdeel van de land- en tuinbouworganisatie LTO Noord en werkt op zakelijke basis aan projecten in de land- en...

Lees verder »

Meer van Projecten LTO Noord

Meer artikelen van Projecten LTO Noord »

Artikelen over Projecten LTO Noord