PotatoPol+voorziet+na+23+jaar+nog+in+behoefte
Achtergrond
© Niels de Vries

PotatoPol voorziet na 23 jaar nog in behoefte

De verzekering van PotatoPol voorziet na 23 jaar nog steeds in een behoefte. Een beperkte groep die hard doorgroeit, maakt het wel lastig om een goede balans te vinden tussen kleine en grote deelnemers.

Met PotatoPol verzekeren aardappeltelers zich tegen het risico van schade door bruinrot, ringrot en aardappelspindelknolviroïde (PSTVd). Bij een aanzegging van 'besmet' of 'waarschijnlijk besmet' door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zorgt een uitkering voor een tegemoetkoming voor het verlies aan oogstwaarde.

Dit jaar had PotatoPol zo'n 2.900 leden met een verzekerd areaal van 102.500 hectare. 'Door de schaalvergroting in de sector loopt het aantal deelnemers terug. Het verzekerde areaal blijft redelijk constant', zegt PotatoPol-directeur Gert Jan van Dijk op de avonden van de werkgroep LTO Pootaardappelen.

Van Dijk constateert dat een beperkte groep hard is doorgegroeid. Sommige telers hebben een verzekerd areaal van wel 250 hectare aardappelen. 'Als 0,5 hectare besmet is verklaard, heeft dat gevolgen voor de overige 249,5 hectare. Door de besmette partij is de rest waarschijnlijk ook besmet.'

We willen de lasten neerleggen waar ze thuishoren

Gert Jan van Dijk, directeur PotatoPol

Twee trajecten

Om dit soort grote risico's te beperken, heeft PotatoPol nagedacht over twee trajecten: een maximaal verzekerd bedrag per bedrijf of de risico's beperken door verplichte compartimenten.

In de praktijk zijn compartimenten moeilijk uitvoerbaar, omdat het ook zou moeten gaan om een dubbel machinepark. De PotatoPol-directeur vindt het geen haalbare trajecten. Daarom is gekozen voor een toeslagen als het verzekerd bedrag hoger wordt.

Vangnetfunctie

Na 23 jaar blijkt dat de vangnetfunctie van PotatoPol nog steeds van groot belang is. Van het totale areaal pootgoed is 91 procent verzekerd, bij consumptieaardappelen 40 procent en bij zetmeelaardappelen 68 procent. Van het totale areaal aardappelen is 61 procent verzekerd. Het gaat om een verzekerd bedrag van bijna 7 miljoen euro.

Sinds de oprichting zijn 592 schadeclaims afgewikkeld. Die komen vooral uit de jaren 1995 en 1996. De bruinrotbesmettingen in die twee jaren was de aanleiding voor de oprichting van PotatoPol. 'De afgelopen tien jaar hebben we geen grote schades meer gehad en dus ook geen forse naheffingen', zegt de directeur.

Eigen risico

Bij schade geldt een eigen risico van 10 procent. Het eigen risico wordt hoger bij meer dan vijf verschillende aangekochte herkomsten en bij schade door overstroming met besmet water. 'We stimuleren telers om het risico te beperken', zegt Van Dijk. 'Het eigen risico is te compenseren door voor een hoger verzekerd bedrag te kiezen.'

Bij PotatoPol kan de teler het verzekerde bedrag voor premie en uitkering opgeven. PotatoPol heeft per soort teelt richtbedragen vastgesteld. Bij stammenteelt (PB1) gaat het om 30.000 euro per hectare, bij pootaardappelen 8.500 euro, bij consumptieaardappelen 6.750 euro en bij zetmeelaardappelen 3.000 euro. De teler kan die bedragen maximaal met 30 procent verlagen of verhogen.

Omslagpremie

De hoogte van de omslagpremie is afhankelijk van de totale schade in de gewasgroep. 'De premiebedragen zijn zodanig vastgesteld dat iedere groep zijn eigen lasten kan dragen. We willen de lasten neerleggen waar ze thuishoren', legt de PotatoPol-directeur uit.

In 2015 heeft PotatoPol de verzekering aangevuld met een vrijwillige verzekering van pootaardappelkisten. 'Ringrot is erg persistent. Reinigen geeft niet voldoende zekerheid', zegt Van Dijk. 'Met deze verzekering stimuleert PotatoPol dat telers hun kisten vernietigen, nadat die mogelijk met ringrot zijn besmet.'

Weer

 • Zaterdag
  21° / 18°
  20 %
 • Zondag
  26° / 14°
  70 %
 • Maandag
  24° / 15°
  60 %
Meer weer